Поиск толкования / значения слов

Введите слово в форму поиска, чтобы найти его значение

Например: город энергия релакс вариативный Москва

Значение слова Ютановка

Ютановка

Ютановка — село в Волоконовском районе Белгородской области России. Административный центр Ютановского сельского поселения.

Википедия
Примеры употребления слова Ютановка в тексте

С утра 4 декабря Конармия продолжала наступление и к вечеру, выбив противника из Волоконовки, сосредоточилась в районе Александровка, Ютановка, Волоконовка.

В один из них автор включил район между средним течением Дона и Северским Донцом (памятники у сел Салтовское, Ютановка, Покровка, хутора Зливки).

Слова которые можно составить из слова Ютановка
аав ааюн ава аван авною авто акан акант аква акт актов акю анат анка ано аноа ант аон ата атва атк атно ато атон аюка вак вакат ван ванта ват вата ватка ваю вон вона вот вою вта втк вто вток кав кава кан кана канат канва кано каноат канова кант канта канто кат ката катанов като катон каюа каюта ква квант квн кво квота коа коата ков кова кон конт кот кота котва кто наво накат нато ноа нов новак нок нот нота нотка ною нтв нто нюк нюкта ока окат окн октава октан она онава онат онта отава отк тавао так такна тако таков тан тана танак танк танка танок тка тко тнк ток тока тон тона тонка тюк юкава юкатан юкон юнак юно юнота юон юта анк аак кавн ака конта оак нао окна вана коан нтк вок отан антк катона така акна нко атанов кюн оана тюн каво авн авк таван тван каон атв анюта нава наа юан окв ктв анк юката окава нак вко аоа нат таюва вкт каан вака нао вакано юнаков тонкава тао нават юкана кона окта акн ота авон тав катав юнко атка анта оню анако юновка нова окта ана акат тава ватоа тва аванк аюта ако вако твк катано нака атак отв авока нта юва ават кнов вотка юнка анко тюва аво вонк атока катан таю ватан окана отва такова акто тавако октав накот овк овата такао юнк тюков актон това акатов юна нав тонк отана актан аао катна юко анока вано квон вота наа тано новат оюн ната онак новка юкна вакона авка ноатак ювана кюв танков тканав атна каа ткон тюкан нако кюан танов оан ваа окан анак таква вонак такано кван навкат ноак вна антаков натка авак тов ован авнат ваан катоа юкта аоа котаван канатов навка тавон квт нокта юка вакно тавн аат аан атав такав аюв аков вока таак нокт нокат навка атав атов ванат кванта наюка нока овка овта тавак тавка токан таюна анав анов вант кнот атн кюно атан тою таан оютн анюков тюо котан аюна нюта отав такан вотан акоан авкот акав окав нокав ткав наткав тюкав окатав


А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я