Поиск толкования / значения слов

Введите слово в форму поиска, чтобы найти его значение

Например: город энергия релакс вариативный Москва

Значение слова шовзткъа

шовзткъа

сорок

Викисловарь
шовзткъа

сорок

Викисловарь
Примеры употребления слова шовзткъа в тексте

Выпишите из данных числительных сложные и составные: цхьаъ, шиъ, цхьайтта, диъ, пхиъ, шийтга, ялх, ворхІ, дейтта; бархІ, пхийтта, шовзткъа, итт, кхузткъа, дезткъа, ткъе цхьаъ, ткъе диъ, ткъе ялх, ткъе исс; бІе ткъе исс.

Слова которые можно составить из слова шовзткъа
авто азов азот акт актов аозт атк ато ваз вазо вак ват ваш взо взъ воз возка вокша вот вошка вта втк вто вток вша вшз зав зак зао зато заток зва зов зотка кав кавз каз кат като каш ква кво квота коа ков кова ковш коза кот кота котва кош кошт кто оаз ока окат отк отказ отъ оша ошва таз так тако таков ташков тка тко тоз ток тока шавок шатко шатов шва швак шкат шкот шов шок шток шоа шат оак вок твз каво кошта шока авк затов шот шкота тоша атв азо окв шват ктв вко вшк шак ктз коташ озк вкт тао ошта окта оза ота тав шато квз коз окта тва таш ако окша вако твк отв закот коштва ошка вотка аво отва воза акто октав ткз ашо овк шота казо зво коваш това зашков шазо вота ошак шао ашот кзта вош коша оштв авз втз тов овз тшак озак воша квт тозак тош окъ шав акъ къо ашк аъзо къав што ашов аков къаз кашт атош оташ къош въшка вока ткъа шовъ тъка зат вакш вашо къат оът атов овка овта ташв шокав акоз тозк аът тоза возаш къа къаш отав шта авош кша авкот кзот азк окав ткав


А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я