Поиск толкования / значения слов

Введите слово в форму поиска, чтобы найти его значение

Например: город энергия релакс вариативный Москва

Значение слова чойбалсан

Чойбалсан в словаре кроссвордиста

чойбалсан
чойбалсан

(до 1921 Сан-Бейсе , до 1941 Баянтумен), город в Монголии, на р. Керулен, административный центр Вост. аймака. 38,6 тыс. жителей (
1993). Легкая, пищевая промышленность; производство стройматериалов. Железной дорогой связан с Транссибирской ж. д. (Россия). ТЭЦ. Вблизи - добыча флюорита (Бэрх). - Хорлогийн (1895-
1952) , премьер-министр Монгольской Народной Республики с 1939, один из основателей Монгольского народно-революционной партии (
1921). На Пленуме ЦК Монгольской Народной Рабочей Партии (декабрь
1988) осуждена деятельность Чойбалсана, приведшая к массовым репрессиям и беззакониям в стране.

Современный толковый словарь, БСЭ
чойбалсан

муж. имя Чойбалсан

Викисловарь
Слова которые можно составить из слова чойбалсан
аба абай аблай або абс абсалон айон албан ало алоа алой алс алча алчба алчно аналой ано аноа анса аон асбо асболан баал баас бай байна бал балано баланс балас бан бана бас баса басон бачан бачо блан блона боа боас бой бойс бола болч бон бона бонсай бос босна йоа йонас лаба лабан лабас лай лайба лайн лан лана ланч ланча лао лаон лаос лас ласа лача лба лоа лоб лобан лой лоса набла набой най нал нала налой наос нас наса наслой нач начало начла нба нло ноа ной нойч нос носач нсо оас оба обл облас обласа ола олна она оса осла осн сааб саба сабайон сабан сабо сайба сал сало салон салона сан сана сао сбой сбойна слаб слабо слой слон сна снаб снай сно сноб соан соб сол солана сон сона соча сочла счал чабан чай чал чан чанба чао час чола чон чона абан лаас болас саона наб йон саб осан байан нбл обан айона нао ачба бач аса абас нойс алон асано банай бойл лабон лайонс нобл оана айб лойн найла лойна ойч блонс ланс анал бачой лоба чол наа ала алас алба оча блай обала лайсан саон байа аоа соба осб абла ансо байло айна лайос нолай байона ойс абалос чойс байон бсо ойан басал боса айан салан йона салоа чала чоба айса бойн нао айо алай сой асба ачо нола аол аса лабна йол ланао начос аблон анбо бало слано блано насаб айн чална ночай йола айба лобна боча алано саной айас олбас бол асбол баа сола ана чайна сба ойас бала саола нол алан саблон албай блон балач сала асо балан банч нобс алона обла лайон ача алач анас ална анос ноба онса чалбай сойба балон байо солан балой осала басан найба басайл аоба албас носа сабао санчо сано чой лано лабач часон алн блос асо лобча нача обча айнабо сайла лон ачан алчан чалай осалай байса чанса айбас бойса бао салба абос аао аойс блас боал чобан абало саб баалон басой ачалой санча наа олан бача байсал чла ааб соача ноай блаас лайс айла балос лобач бачай лобас лонч асан балай алос асл лойс анла сайан лос оан боай байн бонас абона лоайса айлано лаонс анс ланса набас лонс асон балоч чанаб лайнс чало байлон баланос абасон слана лойнас ласо сной абалон анчоа сач чаба абола байас банс аболс банас абано чабай наас йоса лаб блаа байла осанай сбаа лабса боч салой аоа ноб салча абон нобса обс бойа олсн салб йоча йос сабал чана начал болан анай болн болай лач лаа аас айбан айл чаан слан аан осч алб боачан сай чаа асаб ноч аслан басало айс чна соч олача асона сайн асло йабал баай сайл осал салай анча аслан баач абча лабай ласба нало ноча слан чаб чана асай саа часа анай олана асб сай насл баан саан лона найсал бочан олс ойча аснач айл салай аал бойлас болса нобай обал ойнас ойсана саноч саа обнал йосн олн баасн ланбо чайан санбо балсан айа анча йабан йаа


А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я