Поиск толкования / значения слов

Введите слово в форму поиска, чтобы найти его значение

Например: город энергия релакс вариативный Москва

Значение слова ходжаабад

Ходжаабад в словаре кроссвордиста

ходжаабад

Ходжаабад Ходжааба́д — город и центр Ходжаабадского района, расположенный на территории Ходжаабадского района (Андижанская область, Узбекистан) между каналами Южный Ферганский и Шахрихансай. Население — 12 831 чел.

Википедия
ходжаабад

город (с
1981) в Узбекистане, Андижанская обл. близ ж.-д. ст. Грунчмазар. 13,8 тыс. жителей (
1991). Трикотажная, швейная фабрики.

Современный толковый словарь, БСЭ
Слова которые можно составить из слова ходжаабад
аах аба абдо або абха ада адад адда адоба ахо бад бадж бах боа бод даба дада дао даха джа доба додж дож доха жаба жабо жад жадоба жах жбо жох оба обжа ода оха хаба хадд хадда хадж хао ход хода ходжа хаб дахаб даб абд хабад доб джд бож баха аха баджо дах ожд хад бжд обдах дбо джо дааб хоа адо ажа хобда хадаба аоа боада дад ажд ходж аод хад бахао баодада баа одда ахада ахабо дода доаб баж джаба хадо аджа бада бода аоба бажа хадджа аддо абад доа бао дод аао даход абахо ааб хаджа жао дабо джадо жоб аджба оджах адаха ададо бадд ахд адаб джоб хадад жадо абода абда ажо аоа бахад абах ааба ааа адж бох даа абджад абаджа дабадах обж дожд хада хаж ожа абадж абаджа аджаб ахад бадах баджа бахада абах адада дабадж дадж дадо джаб джах хабаджа хада хажо хожа дадах хажа ажаба аждаха жаа хабжа хажаба бжо хоб жоба хаа одх бодж баах оджа абаха жаб абаа одб


А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я