Поиск толкования / значения слов

Введите слово в форму поиска, чтобы найти его значение

Например: город энергия релакс вариативный Москва

Значение слова физиатрия

Физиатрия в словаре кроссвордиста

физиатрия
физиатрия

ж.

1.Раздел медицины, изучающий действие на организм различных естественных и искусственных физических факторов ( света, тепла, лучистой энергии и т.п. ) ; физиотерапия.

2.Использование таких физических факторов с лечебными и профилактическими целями.

Большой современный толковый словарь русского языка
физиатрия

( гр. physis природа + iatreja лечение) то же, что физиотерапия .

Новый словарь иностранных слов
физиатрия

физиатрия ж. То же, что: физиотерапия.

Толковый словарь Ефремовой
физиатрия

(physiatria; греч. physis природа, природные свойства + iatreia лечение) см. Физиотерапия .

Медицинские термины
физиатрия

[гр. physis природа + iatreja лечение]то же, что физиотерапия.

Словарь иностранных выражений
физиатрия

физиатрии, мн. нет, ж. (от греч. physis – природа и iatreia – лечение) (мед.). То же, что физиотерапия.

Толковый словарь русского языка Ушакова
физиатрия

ж. То же, что: физиотерапия.

Новый толково-словообразовательный словарь русского языка Ефремовой
физиатрия

физиатрия, -и

Полный орфографический словарь русского языка
Примеры употребления слова физиатрия в тексте

стороны, термины «физиатрия», «физическая медицина», применяемые в современной литературе как синонимы Ф., охватывают все лечебные физические средства и методы, в том числе гимнастику и массаж.

Слова которые можно составить из слова физиатрия
азия азияи аир арии ария арт атри атф аят заир зари зария заря зря иат изаи изар ира ирит итр итф раз рази раи раит раия рати раф рафия риза рита риф рифа рифт рта рфи таз таи таиз таир таиф тарзи тари тариф тая тир тира тиф тифии три фаз фаи фаиз фарт фат фая фиа фиат физиатр физия фита фра фри фриа фриз фря фтириаз яаз яти аря зиярат иаир ифит тар трф яир фитра тия ияр тирза арф трз риа аит фрит триз фар ифта арфт рат рифаия атия ифрит тиз рифтия арти рзиа рифат тизи фтия ифтар риз физ фария иати итаи зая ритя фрии фия фати ари ризи зира зифта фриза итри ятир ияф яри тиря ита зар зиря ити ифа риа фаитири ятра фатир ати яита афр фрия зита иза фаизи атриз рафт фира яра атя артя ариф арифи ирати ири зтр зиари тиа зиа зирия зариф фитр атири ази аяз тии изра тазия зия тазир тиар зиф рафи рза ифз рифаи иита ирз рти рия арф тири изта разия итз триз рфт яфит фазт фитри тиаз ирия рафи заяр афия фазии фаяз зифа фирая зифа арз зират рии атр изи аяр ифи зарф тирии зат итии афиз зафир зифат зият изат изи ирази ифрат ифтир рияз таия фират язат физа арзи арфят афият зарият зарят зират зираят зирифа зифира зияфат зрита ираят ифриз ифризат разият раият рая риязат тази фариз яза язи язита ятар разят тарз тяф заирит таяз язат фратия зифт тафия фризия яриа ифрита ираз иир аиф


А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я