Поиск толкования / значения слов

Введите слово в форму поиска, чтобы найти его значение

Например: город энергия релакс вариативный Москва

Значение слова Тбилисская

Тбилисская

Тбилисская (до 1936 года — Тифлисская) — станица в Краснодарском крае Российской Федерации, административный центр Тбилисского района. Расположена в центральной части Краснодарского края, на правом берегу реки Кубань, в 100 км на северо-восток от Краснодара.

Википедия
Примеры употребления слова Тбилисская в тексте

Тбилисская родня не приняла его русской жены, так что пришлось ему осесть на московской земле, среди холодов и серого неба.

Слова которые можно составить из слова Тбилисская
абс аик аил аист акб аки аксис акт али алиби алик алия алс аля аляк аляски аляскит аск аскит асс асти атк атли атс аякс аят баит баия бак баки бакис бакля бакс бакст бакт бал бали балтия баля бас басист баск баски баст бастилия бат бати батик батя баяти биа биакс бикила бикита бикс бикса бис биса биск бисса бисти бит бита битис битка битки битл бия блат блик блики блисс бти бяка бялик иат ибис иблис ика икбал икс иксия икт икта ила или илия исаия иск иска исс истка истла итак итал италия итк кабил кабилия кал кали калти каля касия касли кассия каст кастилия кат катс кая киа кибас кибл кии кил кила килис килия килт кис киса кисас киси киста кит кита китаб китс кия кияс клас класс кси ксилит лаик лак лакби лаки лакс лакт лас ласи ласк ласт ластик лат лая лба лиас либа лик ликаси лики ликия лис лиса лиска лиски лисс лисса лист листик листки лисята лит лития литка лясс сабли саблист сабля саиб саис сак саки сакля сакс сал салии салки сат сати сатис сатс сая саяк сиа сиалк сибаи сиби сии сика сикл сила силикат силка силки сиса сисак сисла сита сити сия скал скат скб скил скит слаб сласти слияти сляб ста стабии сталия стас стая стибак стикс стилка сяк таи так таки такис такси таксис тал тали талиб талик талия талси таскил тасс тая тиас тиба тик тика тикси тилак тис тиса тисба тиска тиски тисс тка тла тли тля тсс яик яла ялик ялта яса ясак яска ясли ястак ясти яти ятка скатия иса скс такия исак ибак италик итис ткс клития таис таксил ска сикст кибла лия тикал исла сас саб клит сабии ситка тия аст асия стс илс стик тиси лита икса лки балк таисия исса ася абт басс кса аит сили килби кастл итс билк кассии тиби кили либ кист кисби бсит баити силба сиат салик акия ист лта атис атия балия кисаи акс сасик аси бяла касс лиси сикс касл акс сли кати иби стилба битлис лика асис бикас билак иати ибия итаби итаки итаи салис билка бялка лисия систа атис саси ясс бастия сития ибс бил стил блит биси балик бта яки стб тибла тил аис тисси бск тбк блис алст икси балт иак ссб бка аиб биас таб алсиб бася саби ита скт илис табия ити лати батия били кисис алси лкс сис ласки ики сас бкс атб аби иткис илистая сикася киба сба лстк балки стия кисла билкис кисс калия такил тсл битля клиат тибсли саи ати стаси яита ситалк сики салби бакли каи саики сииба талск иски бликс бятки истяк акст аликсия ист сиба илятка кисси кба тисса ласси ятки силат китли лакия ласби асилки кас итаси каист касси биак таял сияк сикия киб исас катис абия абля балис якса кистал сибская иста сибли аст лаи ялак кислая абисс скиба илас литас атя якла лаксия таяс баяк сбт кисса слак иликта алисия билкас бласс саля иля ясски иксал


А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я