Поиск толкования / значения слов

Введите слово в форму поиска, чтобы найти его значение

Например: город энергия релакс вариативный Москва

Значение слова Тарасовцы

Тарасовцы

Тарасовцы Тара́совцы (, ) — село в Новоселицком районе Черновицкой области Украины. Граничит с Румынией.

Википедия
Примеры употребления слова Тарасовцы в тексте

Тарасовцы, страстные поклонники и ценители «преданий старины глубокой», с нетерпением ждали ее открытия.

Слова которые можно составить из слова Тарасовцы
аав ава авар аварцы авары авост авто автор автора аорта аоста ара арат араты аро арс арса арт арто артос арца арыс асва асот асота астра астро асы ата атаров атас атва ато атс ацс вар вара варта вас васа ват вата вац вор ворс ворса ворт вос восца вот вотра воты врата враца врос вта вто втора вырос вырост высота оас овсы овца овы орава орс орт орта оры оса осв ост острава осы отава отара отвар отрава отрыв отс отца отцы оцт рават рао рас раса раст расы рва рвота ров рос роса рост роста рот рота роты рта рто ртц рцс рцы рысца рытов саар саарцы сава савар савры сао сар сара саратов саратовцы сарта сарто сарты сары сат сато сац свара сват свора сов сова совы сор сора сорт соры сот соты соц соцарт срыв ста став ставры стар старо старов створ сто стора страва сыва сыр сыро сырт сырца сырцов сыта сыто тавао тавр тавро тавры тара тарасов таро тарс тары товар товара товары тор тора торс торц торы тоса трава травы трас трос тцара тырва тырса цаво цар царва царство цата варс тыва саров астров тарас тар тарвас стыр выра свр аст ств асв ватра рвс тос раав аса сатаров варо цвота варца растов рат атв сават рац оср артас сыров остра рвы авр овр аоа трасо аар арас торас цыра аацы овар тавора вратца рыт аср авра сварт арта вср цср роа всо сорта астор овра саво тао тыр варао васто васта совата атос траво цвс аса стра тарцо тро аорсы рава траа свт ворас троца ота арсо воар тав астар рст аср росава ора арв тараво рса асторы отра тава варцо ватоа аврас тва ватса рова тавас аост тарва стоа твс рата арва арао втс отв отары отар сатра варто асо атар сота ратовцы осава вацы ават аца торца ровса тарса ратца таса расо аво аст торса цав тарасовы вора совца отва ватца сорва авоты сыра аврат выр асцо сав артасов сваты овата астов восцы варт асо ротава това расто сорты цастров сарат артс тарасы тоар ворца васцы осцы растовцы ворст арос атца рав рсо аао сотр авр вастцы тосар арац вота ровы освар саат саты остара цао асар ставы сво востра орса авор трав раа орас ратов сарт авс сытов цара араос тарова варас оста саро ваа ораас царт ааст ворасы таос стор врт стро орав рытова ратц тсо цаар цтс осат тов рыта аоа расцы таврос рсц авц ватар орва авыр сартов стыров стары цос твар траса царат ыра ары аста савыт таас тас аас арав твц сыт арц сыв аат страв соат васт црв цаас авсра рыст атав воцат сорав цас атр ватос ваца асыв сатыв растовац раца рацо рсовац тасовац отац трва сатыра стаор тыас цатыр отыс тавар ытаа цваст саца атса асав асвар аста атав атов васо выта овта овтар орыс оцав раас раста сата сатыр сыт тас тасо твыц трыс тыв цвыр цора саа аров асват асра расац саврат тац цыс цыса тавор аары аорс вырт


А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я