Поиск толкования / значения слов

Введите слово в форму поиска, чтобы найти его значение

Например: город энергия релакс вариативный Москва

Значение слова Снидавка

Снидавка

Снидавка Сни́давка — село в Косовском районе Ивано-Франковской области Украины. Население по переписи 2001 года составляло 929 человек.

Википедия
Примеры употребления слова Снидавка в тексте

Якибюк (Снидавка), семьи Баштыкив (Сокалыцина) и многих других появилась новая тема — воспевание жизни на освобожденных землях.

Слова которые можно составить из слова Снидавка
аав ава аван аванс авансик авда авиа ада адан ади адн адски аид аида аик акан акаси аква аки анда ани анива анид анис анка анса асад асва аск вад вадаи вади вадиа ваи вак вакса ван ванда вани вас васа васин виа виан вид вида видак видка вик вика викс вин вина вис виска всадник давка давн дак даки дакс дан дана дас даса два двин двинск диак диан диана диас див дива диван дикс дина динас динка дис дисан диск дисна дна дни днк дск дска ива иван ивка ивс ида ика икаса икс инд инда инка исаак исад иск иска кав кава кавани кави каданс кади кадис каин кан кана канва канди канса канси касаи касан касива касида ква квас квн киа кид кидас кин кина кис киса книс кси ксива навис над наи наив накид нас наса насад насид насик ндс ниас нива нивка ник ника нис ниса саади сава саван савин савина савка сад сада садак садик садка саид сак сака сакаи саква саки сан сана санаи санд сани санк санки свада сван сванка свида свинка сиа сив сивка сида сидка сика сикава сикан син синд скади сканда скв сквид сна снв снк двк иса анк исав каваи исак аак сиван дин идан двс кавн савак ска акид ака всд дик идас наска двина иксан сакад инк асв никс исна вана икса внд кни санак вадинск квс скин каса акна аса акида дани кса кинд динк идс кнс иваск авн сканави сива авк аксин нави сваи диа скавина кавад нава адаскин анси дка наси акс асни наа нади аси дава инс канас васик наиск нки асд анк сина свин иаван накаи сдв асаки нак акс ниа свн касин аиса асин навас исн днс авд книд киана анаи авиан наки садина свдк каан вака саваи винк ваника ина даи асина кдс ксани васи адаи даник аис кнавс аса исан акн садки ванс снд сандак анаки ксв иак сави васни даин квд санад скив васан вкс данки аин даси инс внс винс асида вадас сидава саинка нида свк кадван дса кавдин даван викна нкс ана анди всадки иан аваси вакс дасин квади синва сакав аванк саи кадан канда икава каи санда нака авад авни вада ави анаис насави даника кисва васка анска насва саина иванка савки кас дакан вандас анас аинка накас асади савинка дакса вск квиса даска ванди сдк асвк адвани адс аавик каави вакси савна аскин андаки садва иванак каинда иква вакин нив иснад книва сав скви иванс васак скидан навид акса саак свина кинда киан вискан нав васина аник канаи надва сиак сандаки кани адина саида дав двинка ксана саад савкина санди савкин наа васкиа каси акд анвик виксна аив аксан вадан винка авка дикан асан асаи авинда дакниса данса ваад када адк иванска каа ванд андис скан нада сакин саин сиан авс аскани вда кадиан свид ваа анс авидан сик винска анак иванск аканди адна кван ваки вна кадина инада иваса сади аниак каид авак асни ксавин наас ваан савак надав навка инак


А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я