Поиск толкования / значения слов

Введите слово в форму поиска, чтобы найти его значение

Например: город энергия релакс вариативный Москва

Значение слова сержантка

Примеры употребления слова сержантка в тексте

? Во-первых, запомни: женщины первей, поэтому не сержант, а сержантка.

Собрав взвод, сержантка объявила — она будет командовать до завтра, а перед стрельбищем передаст нас «нормальным» командирам.

Василий, н-е-е-ет! — ивр.) — простонала рядом с нами сержантка с зеленым аксельбантом, видимо, его взводная.

Надо же… — удивилась сержантка. — Это вы, значит, написали «Плотью плоть поправ»?

Слова которые можно составить из слова сержантка
ажан акан акант акар акр акт актас анар анат анка анса ант антракс ара арак аракс арат аржн арк арка аркан арс арса арт аск астра ата атас атк атс жак жака жакан жакт жан жанр жар жара жарка жарт жатка жск кан кана канат канса кант канта кантар кар кара карас карат карж карна карс карст карт карта картан касан каст каста кастра кат ката катар катран катс кнр кнтара кра кража кран крас краса крат крата накат накра нар нара нарса нарта нас наса наст натр нтр раж рак рака ракс ракса ран рана ранка рант рас раса раск раскат раст растак ратак ратан ратка ржа ржанка рка рнк рск рта саар саж сажа сак сака сан сана санк сар сара саржа сарна сарта сат сатан сатка скара скарн скат сна снк ста стаж стакан стан стар старк старка страж стража страна тажка так такна такса тан тана танак танк танка тара таран тарка тарс таска тка тнк трак транс трас трнк трнка арск анк аак ткс каран тарас тар ска акаст ака наска трк аркас кастр аст снарк нтк сарк антк санак така нтс таркан каса сартак акна аса кса ранк страка карн кнс анрас рат сарн арнс акс артас наа наксар сакта аран нарт канас санта анк транк ажа нак акс антас аар арас арант срака крт нат крс нрк карсан нжк аср каан ржакса арта тарн нарсак атрак ктр сакар аса стра ансат акн траа каср скр артан жант тсн тараск астар рст скрат кнар атка аср анта скт нра рса нст ксар аржан анст нкс ана акат трана сжр красна рата нака канра скарна атак танж танр катра сатра акст нта арн сажка ркн стакна атар жарнак сарка антар анска ажак раска кас сакр анас кажа накас тарса трасна анжа таса кажар аст снр катан аржанс нарка таскан сант сатанк ктж ската насар стк антра акса саак наср кастан ркс аранк сарат артс антраж растан карнс срна актан жартас аскат катна тракс ксана сантар наа саат сактан нажак асар арнак жас сатна тарнак арна тарск ната ранс тран жана аксан акжар каржан трн раа асан сарт атна жантас наж каа жансак скан сараж тажан скра краст аранс таск аркт тарсак анс расан анскар ааст нарат каржас анак станак аткар нрс атран натка сжк наас акра жср канар акжан жастар тарак стак саран кажан скнара траса артка аска астан аста таас тас аас аат аан атр арстан ракас сакан станар жаан жанат нарс таак трака каар стака атса ансар ансар арсак арсан асак аскар аста жанта ктас нажа наста раас раста сакрат сата таж танас тас аксарт астан саа асра жаа жата касарт санат ржака саан раан аскар атн ражка картаж жрака ранак ажар атан жанар жарна жат санат саарт траска таан канст наск саа нарк арсн сата саран астр ксант ража ажар натс анр таар такан канжар таж раста трск крант


А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я