Поиск толкования / значения слов

Введите слово в форму поиска, чтобы найти его значение

Например: город энергия релакс вариативный Москва

Значение слова сдавание

Сдавание в словаре кроссвордиста

сдавание

ср. Процесс действия по знач. глаг.: сдавать (7,
10).

Новый толково-словообразовательный словарь русского языка Ефремовой
сдавание

сдавания, ср. (спорт., воен.). Действие по глаг. сдавать (см. сдать в 9 знач.). На требование повода лошадь отвечает сдаванием нижней челюсти.

Толковый словарь русского языка Ушакова
сдавание

ср.процесс действия по гл. сдавать

7.,

10.

Большой современный толковый словарь русского языка
сдавание

сдавание ср. Процесс действия по знач. глаг.: сдавать (7,
10).

Толковый словарь Ефремовой
Примеры употребления слова сдавание в тексте

Гораздо неприятнее прививок сдавание крови на анализ из пальца.

Слова которые можно составить из слова сдавание
аав ава аван аванс авда авиа ада адан ади адн аид аида анда ани анива анид анис анса асад асва вад вадаи вади вадиа ваи ван ванда вани вас васа васин виа виан вид вида вин вина вис давн дан дана дас даса два двин диан диана диас див дива диван дина динас дис дисан дисна дна дни ива иван ивс ида инд инда исад навис над наи наив нас наса насад насид ндс ниас нива нис ниса саади сава саван савин савина сад сада саид сан сана санаи санд сани свада сван свида сиа сив сида син синд сна снв иса исав сиван дин идан двс всд идас двина асв исна вана внд аса дани идс авн сива нави сваи диа нава анси наси асни наа нади аси дава инс асд сина свин иаван сдв ниа свн аиса асин навас исн днс авд анаи авиан садина саваи ина даи асина васи адаи аис аса исан ванс снд сави васни даин санад васан аин даси инс внс винс асида вадас сидава нида дса даван ана анди иан аваси дасин синва саи санда авад авни вада ави анаис насави насва саина вандас анас асади ванди адвани адс савна садва нив иснад сав иванс навид свина нав васина надва адина саида дав саад санди наа аив вадан асан асаи авинда данса ваад ванд андис нада саин сиан авс вда свид ваа анс авидан адна вна инада иваса сади асни наас ваан надав адин данис дивана аас анд аан давс давсн даа дасна данас адин санав адванс адав адис асав асвад асиа саадин сааид авдан диса саа адиан анав аниса даиса наида насиа савда садиа виса навад саан сид винда навда нивс адас саа ванад ванади инад адис савда давсан авани авдин сдав насдав садив насадив саднив


А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я