Поиск толкования / значения слов

Введите слово в форму поиска, чтобы найти его значение

Например: город энергия релакс вариативный Москва

Значение слова сапфирин

Сапфирин в словаре кроссвордиста

сапфирин

сапфирин - минерал, алюмосиликат магния из класса силикатов, давший название группе и надгруппе минералов. Химическая формула Mg4(Mg3Al9)O4[Si3Al9O36].

Википедия
сапфирин

сапфир`ин, -а

Словарь русского языка Лопатина
сапфирин

минерал, разновидность халцедона голубого цвета. Поделочный камень.

Современный толковый словарь, БСЭ
сапфирин

сапфирин, -а

Полный орфографический словарь русского языка
Примеры употребления слова сапфирин в тексте

Разновидности халцедона, выделяемые по цвету: сердолик, хризопраз, гелиотроп, сардер, моховик, сапфирин и др.; по текстуре - агат, оникс.

Больше похоже на сапфирин, разновидность халцедона, а это уже поделочный вариант, он практически ничего не стоит.

А в зависимости от цвета халцедоновая семья обретает собственные имена кахолонг, хризопраз, сапфирин, гелиотроп, сердолик и т.

Разновидностями халцедона по цвету являются сердолик (красный), хризопрод (яблочно-зеленый), гелиотроп (темно-зеленый с красными пятнами), сапфирин (мутно-молочный с синим) и др.; по текстуре – агат и оникс.

Долопихтис и раньше встречал сапфирин, но только теперь он узнал, что эти светящиеся отражённым светом глубоководные рачки также являются членами великого отряда копепод.

По цвету различают следующие разновидности халцедона: сердолик – ярко красно-оранжевый, карнеол – мясо-красный, сардер – бурый, коричневый, оникс – резко-полосатый различныз цветов (белых, красных, черных), хризопраз, мторолит – яблочно-зеленый, зеленый, плазма – зеленый, празем луково-зеленый, гелиотроп – темно-зеленый или синевато-зеленый с красными пятнами, сапфирин – голубой.

Слова которые можно составить из слова сапфирин
аир ани анис анф апи апис апн арии арис арп арс арсин аспирин инар инари ипр ипс ира иран ирина ирис исин ифни наи наири нар нас насп нафиси ниас нии нирса нис ниса паис пан пани панир пар пари парии парин парини парис парни парс пас паф пиан пиар пиаф пир пира пири пирин пирна пирс пиф пнр пра прас при прина принс пса пси псина раи ран рани рапс рас расин раф риан рипс рис риф рифа рнф рпф рфи сан сани сап сапфир сар сари сафи сафир сиа сии син синап сип сипаи сир сирин сиф сна снип спа спи спин спина спирин спирина фаи фан фарис фарс фарси фас фаси фиа фиас фин фирн фирс фра франс фри фриа фрис фрс апр иса иаир нпр срф нафс пнс пиран инсар сири исна пинас насри ипф арнис арф срп ниип панис сафин снп риа апс анри паси фини фриан фса асир нпа фар псни ранис нипарс аниф фис нафис пианс арни пфин фарни сарн пср нпи пин арнс анси риас наси фрина сарпи асни риис рнии раис фарн сапри сира аси инс пии ипа сина фирас ниа ифис асп асин фриас исар пиас исн псн прин афипс ипира пираи фипа фрии панф аср пирис ари ипи рсп ина рпн рфп рисан риси нарис фиса аипс ирсина афп паи испра аис рипи исан нипа нпс арпи рпа сафр ипа асри аср аин нра фср нари рса инс ифа афин писа насир спр пиа иан фарини испани риа инпас синар ирп саи пис фина прис ниси афр арн иап пини сиина иср испир псари саиф пина пии сапир пасни нсп арси пирина ниари снр фира инра пиари псиф ариф арифи риси апинис ранис псири нарспи ирфан ири наср рафн исап фрас ирса рипа срна африн сфира фисп ифсар ини синфра исарн исиа наиф нафи ипнари ифран сиран ранс пран насиф саприн ании спир рапси фран фрасин пирани саин сиан сарп фариси ниси рафи иис исраф фарин рифаи сипин сиани сирна анс пинар спира нарп нип сифран нрс арф сираи пириа рина насири сфар фирни панири сипа ирин асни парнис апин псира ирпа асиф рафи апс нирс сафрин фасин исаин саф инсаф фапси писар рип риса инсаф нир псра сипи рии нисип ифи писар нарс фап исина инфа нисф испан арип испан исрап нифир парси рапи саип сфи фаин иси ифрис нифа нифса сапи синф апси исни арсн ансип праф сифр иин ирс ирси анр пиин фани сиир иир фрп писи фнс нир аиф фсин


А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я