Поиск толкования / значения слов

Введите слово в форму поиска, чтобы найти его значение

Например: город энергия релакс вариативный Москва

Значение слова самосвят

самосвят

тот, кто самовольно присвоил себе священнический сан

Викисловарь
Примеры употребления слова самосвят в тексте

Есть предание, что там служил какой-то расстрига или самосвят.

Слова которые можно составить из слова самосвят
авм авост авто амо амос амс амт асот асс ато атом атс аят вам вас ват вмо вмс вос вот вся вта втм вто мао мас массо масто мася мат мая моа моав мост моста мот моя мста мсто мтс мяо мясо мята оас ома оса осв осса ост ося отс ояма сам само самос сао сат сато сатс сая сват свая своя свят свято сов сова совята сом сома состав сот сотая соя ста став стамо стас стасов стая сто стома стоя сям там тасос тасс тассо тая твоя тма том тома томас тоса тояма тсс тяв ява явас яма ямато ямс яса яства яство свс сас аст стс мосс ств асв мво сос тос свм асм ася самот стам ссв массов атв мто мастос масо ятова томс восс мота масс ясс смо всс всо ясам саво матов тао мос ассо васто атос сяо омс всм свт осма ота тав сас мосса мса тва сява аост ямас мсв стоа твс моства соса мтв стм втс отв асо сота воя ятва вом аво мова аст отмс тасм тоя сомая атя отва таяс осс сав сасов астов асо ватя саят вяо вома това сяма вята мов смота вота товма вмсо сво ясос втсс маят мст освята соста авс атясов сост васс оста стом таос мясота томса омс тсо осат тов осам сасо мотя тассов втома стос тяма тас ссав соат васт ватос вая ямав маст омса стамс място ваят сявома тяса сяв самс атов васо мсас мсост мява овта самсо тас тасо ятма асят тася тося стямс сявомс ваямс сяс мяса свята оставя явомс саст асос оят смс самт остав тям отав ясва аяс яст яам осмас таом маяв смаяв таяв стаяв омяв смяв отмяв стояв сосав мотав смотав ссяв


А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я