Поиск толкования / значения слов

Введите слово в форму поиска, чтобы найти его значение

Например: город энергия релакс вариативный Москва

Значение слова разведбаза

разведбаза

база, оборудованная для сбора разведывательных данных

Викисловарь
Примеры употребления слова разведбаза в тексте

Из них следует, что у Великобритании есть разведбаза на Ближнем Востоке, перехватывающая интернет-трафик и телефонные звонки всего региона.

Слова которые можно составить из слова разведбаза
аав аба абаз абаза ава аваз авар авда ада аза азад азард ара араб араба арава арад арба арвад бава бад баз база базар бар бард барда бра бравада брада браз бразда бразза брда вад ваз ваза вар вара варда взад враз дааз даба дар два двр дра драва дрв заар забава зав завада зад задар зараз зараза зва здрав зраза рааб раб раба рабад рад рада раз рва даб врд арда абд адар дарваз раав адара адр азар забара дза бадра вба равда дарза брава араз дава дааб авр аар авд бара азара абар авра бав ваба араза вараб барада зарва аазаз драа даза рава дара абава арб зар арв бадара дараб баа дарваза арб брад дврз азавад адазавр авара арва бав арвада авад вада заза абра баар бада вабар авааз аваза раза бавра дарба вард драба зара бадр дбар абад дарбаза рав вабр авр заб дав барва врба аава зарава ааб арада бадар раа завад даваар ваад вда адра рза рабва брз ваа адаб бврз авз барава варада абда брв давар звара рзав варба вааз абрав авазба забар ааба ааа абара зрада абзар арав даваа абр абр адз азд ард арз брадва аара авба драб даа азбар абз бадава варз барз ааза рвд зрд зард зараа адав аздар бадз бадза бза заваз зарба разаа зазав азра вардз варз дзаб дзаба дзаза заба забар забра завра зада зазаба равза зада абраз абраза аадар базр баара дарз бааз авдар азав зарб адаар разз дзаз даар абдар абза зарда адзва абаа задав раздав барав забрав драв задрав


А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я