Поиск толкования / значения слов

Введите слово в форму поиска, чтобы найти его значение

Например: город энергия релакс вариативный Москва

Значение слова прищуривание

прищуривание

ср. Процесс действия по знач. глаг.: прищуривать, прищуриваться (
1).

Новый толково-словообразовательный словарь русского языка Ефремовой
прищуривание

прищуривание ср. Процесс действия по знач. глаг.: прищуривать, прищуриваться (
1).

Толковый словарь Ефремовой
прищуривание

ср.процесс действия по гл. прищуривать , прищуриваться

1.

Большой современный толковый словарь русского языка
прищуривание

прищ`уривание, -я

Словарь русского языка Лопатина
прищуривание

прищуривание, -я

Полный орфографический словарь русского языка
Примеры употребления слова прищуривание в тексте

Уолт помнил, что во время студенчества это прищуривание заканчивалось мытьем стойбищ мантикор, а во время аспирантуры — заговором невероятного отвращения к пиву на целый месяц, избавиться от которого не получалось ни у кого из аспирантов.

Понимать скептические ухмылочки, выразительные гримасы, уничижительное прищуривание, ядовитое выпячивание губы…

Слова которые можно составить из слова прищуривание
аир ани ану апи апн арии арп ару ваи ван вани вар вау виа виан виипури вин вина вини вип вир вира внп впири вприщур вран врун ива иван ивина инар инари инвар ипр ира иран ирва ирвин ирина ищу наи наив наири напру нар нива нии нрав нур нура пав павун пан пани панир пар пари парии парин парини парни парри парун пауни пиан пиар пир пира пирва пири пирин пирна пирр пища пнр пра прав пращ пращур при привар приищу прина приращу прищур пру прущ пуна пуни пур пурин пуща пущин рави раи ран рани рар рау ращу рва рвина риан рнав руа руан руина руна рур ува увар увир уир уна уни упа ура уран урван урина урна щан щип щир щира щуп щур апр иавин иаир ивар нпр пиауи пвр уща ури пирра аурин пиран уар руаири винап ниип ипв унп нпу нау риа анри арну аун нурри парр рив руни варп авн нпа випра варин впр нави арни аув винау врин нпи пин пщина риау вру рнии пии ипа пури ниау авр ирун нуи ниа пив нивар пруна ирура пау рура прин рувина ириву урра ррп апуи иапу ипиау ипира ипуан ирупи иваи иуна пауини пиау пираи пиун пуа уарини унаи прива ари ипи ирпр ина рпн уврар варри руп увира вари паи виру рипи нипа навур арпи рпа нуар аур парв пруа рупи риу пиви пунищи ипа аин ирири уари нра арру арв нари принии щурин нвп инву ипу пива пиа нрпр виар иан виу пурари риа пурири иви варуни ирп паури пниуи авни арн ави иап пини рива ивп щури пина равни внии пии нища вури пирина уип ниари пау уип ниипав пуир ивин урин врап инра ирар ипуин пиари нив увп урва нивра инарии вуа вищин унив увин пвани нивищи арви ири урари щани нав рипа уван нури авинищи варищи рвп нащи пирри рав щипа варни рувр авр ини пивни рупар пура арун уин нарви рува ипнари пну пуан аури пран парвин иру аив рун иванищи ании вирун рупа вару арри ураи ваур раун уан пирани аву иври пинарии пави виани пинар нарп ащин ивуар парищи нип пищи паур пириа вна рина варини ривин винар ирини иванир рауп панири ирин ниипи апин вур вирнуи инау ирпа урп винищи паун ариун пурра упри щапин уварин упин павин пащин рип упир вун нир щин пинва арвн рув рии пиив пару ииун први вап пув пурни щуприна арип инив ирав ирван иуа иуан нару наур нурав пирав рапи апу ирив напив щура арив пун ванщи анищ ранир ривир вии ниру варн авру авур арув иин инпу ирра иару анр урн авир пиин прв нувр иир унр щипанув ринув пнув апнув щипнув пинав щупав упирав нищав пищав пущав ранив напив упив пиарив парив упарив щурив прищурив нир винир


А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я