Поиск толкования / значения слов

Введите слово в форму поиска, чтобы найти его значение

Например: город энергия релакс вариативный Москва

Значение слова перешастать

перешастать

ячмень, овес, вы(об)шастать весь.

Словарь Даля
Слова которые можно составить из слова перешастать
апарт апас апаш апра апт ара арап арат арп арпа арс арса арт арь астат астра ась ата атас атп атс аттар аша ашар ашать пар пара парс парса парт парта парша парь пас паста пасть пат патрать паша пра прас праса прать пса псарь птр птс пшат рапа рапс рас раса раст рать раш рашап рта саар сап сапа сар сара сарта сат сатрап спа спарта спать спаш ста стар старт старь стат стать страта сша тапа тапта тара тарс тартас тастарь тат тата татра тать таша траат трап трас траст трата трать шапар шапарь шар шара шарап шарп шарпать шаста шастать шасть шата шатать шпат шпата штат апр тарас тапас тапс тар шат шастра аст апа тарасп шас срп аса тст апс атта штатс тарп пратт рат пср птрс стартап спата артас тарпа араш асп аар арас спт тарт пастра аср трп арта рсп тпс ратша аса стра трат траа рпа псара тсп астар тараш рст аср аап рса трсат стп апсат спр спш аспар таш сатат спат рата паш сатра шатра атар шастр тарша асташ парат тасть тарса шапа тарсап таса птара аст пата тьа арша пша аспа патра ташта таат раша прт рапат шатта штрас тарат шап сарат артс сатраш саттар саша пасат прата ратта тап татар саат сапар сарша партс шаар сарпа асар ашап атраш пст шатр прат раа сарт ттп сарп пратс пать арш пашта атрать праст ааст страт пратас сатта штар сшп шать шаст парас рапта апс рашт срать рашат траса трасат артта аста таас тас аас аат псра тарст шапат траш атр ашьа аьтта паштар асап таптар прст партас шарт ашьра пасар шатар шаьра тта парсь спрат атса апсар апта асап аста патас паташ пштат раас рапш раста сапра сата тапар тапста тапш тарш тас татапш таташ татраш шапс паса саа арпат асра ашат патат стата шарат шаса апшат атташ паст парста апать апат артпа аттап аттас шаас патша сарап тарап тартпа саарт паа сааш саа сата ать астр патт апта пта праша таар арьс шта паршь раста


А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я