Поиск толкования / значения слов

Введите слово в форму поиска, чтобы найти его значение

Например: город энергия релакс вариативный Москва

Значение слова перегребаться

перегребаться

несов. разг.

1.Гребя, перебираться через какое-либо пространство.

2.страд. к гл. перегребать

Большой современный толковый словарь русского языка
перегребаться

перегребаться несов. разг.
1) Гребя, перебираться через какое-л. пространство.
2) Страд. к глаг.: перегребать.

Толковый словарь Ефремовой
перегребаться

несов. разг.
1) Гребя, перебираться через какое-л. пространство.
2) Страд. к глаг.: перегребать.

Новый толково-словообразовательный словарь русского языка Ефремовой
перегребаться

перегребаюсь, перегребаешься, несов. (разг.). Страд. к перегребать.

Толковый словарь русского языка Ушакова
перегребаться

перегреб`аться, -`ается

Словарь русского языка Лопатина
перегребаться

перегребаться, -ается

Полный орфографический словарь русского языка
Слова которые можно составить из слова перегребаться
абс апт арп арс арт арь ась атп атс аят баг бар барс барт бас баст бастр бат батя баять бгать бпр бра брас брат брать браться братья брр бтр габт гап гарт гарь гас гат гать гая гра граб грас грат грать граять гсп гстп паб пабст паг пар парс парт парь паря пас пасть пат патья паять пра праг прас прать прая пря пряга прягать прясть пса псарь птр птс пья пяст пясть пят пята пятра пятс пять раб рапс рар рас распря распряг распять раст растр рать раять рга рпга рта ртга рябь ряса ряст сап сар сартр сарья сат сая саяр сбаять спа спать спаять спряг спрягать ста стар старь стая стг стяг сябр сяг сягать таг тарб тарс тарья тая тпрр трап трас трр тяга тяп яга ягать ягра ярь яса ясать ять барр спг апр аря тапс тар гар ррс саб аст арья срп ася апс абт парр старр брт тарп рат грабс гтс пср тарр птрс грп птб асп бьяр гпт спт тгп ярс браст ррп бряст бяга аср баяр гаст трп бсп агс рсп тпс ярра бта стб стра гпс рпа пбс таб тсп рст бася арб аср сга рса ягст стп сгб атб спр гатс арб сба ятра парья пбя пгс спат сртр сатья аять гья тапья расья пая ягарт аст тьа яра атя таяс артя сбт прт барг сабр габр табр саят ясп артс гст бая гарр тбр саб сарр тап партс псб пст габ парг сгрт прат ргс сарт барст астряб сарп пратс срб пать рср праст раг сарг грс ярг яраг ясга апс ягр ястраб срать ртр тягар гаярь саг тас трг абр абр псра рагь атр стаг апг сябар аяр гьар прст патя ррг грб бать сабт тяпа тяса парсь стаб спрат сяра бяр ярар браг гарс гаср тас ябат ябга асят бгат гаят рая тася ятар арся асб арг паст абсяг баят бап сабя ать тярпа ябать астр гьарп агт аяг япсар бряг бяс ярга пта рпг тарг аяс яст ятга арьс гьа агп растя арг


А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я