Поиск толкования / значения слов

Введите слово в форму поиска, чтобы найти его значение

Например: город энергия релакс вариативный Москва

Значение слова обчахнуть

обчахнуть

одряхлеть, хилеть, исхудать; поблекнуть, увянуть.

Словарь Даля
Слова которые можно составить из слова обчахнуть
або абу ано ант анту ану аон атно ато атон ату аут ауто ахнуть ахо ахун бан бант банту бань бат бато батон батун баут бах бахнуть бахт бачо боа бон бона бот ботун боут буна бунт бунчать бут бутан буто бутон бух бухать бухт бухта буча набу нато нач начто начту нба ноа нот нота ночь нто нут нута нуха оаху оба обт обуть обух обухать обучать обь она онат онта онуча оть оун оха охан охать охнуть очахнуть очухать табу табун тан тау тахо тоба тон тона тонь точа точь туб туба тубо тун туна тунха туча тучно тчан убо уна унт унта ута уто уть уха ухаб ухань ухать ухо ухта учан учать учба учоба хабь хан хант хань хао хат хачбот хна хон хот хота хотан хоть хоу хоча хочу хуан хунта хунь хутба чабун чан чануть чань чао чат чать чаут чахнуть чобану чон чона чох чоха что чтоб чуб чуна чуть чух чуха чухать чухна чхать чхнуть хаб нух баньху анх отачь охта наб нбу обан нао отан бач нау обань абт аун баух боу бота боун хау чоу хну ауб чхотуа уабо хут туа хтон хоа тоау бану абонь оча бун анх ноха хатч нат хонута чоба тубан хатунь уба ноуа таун нао уно тао бута ботна бта ачо чону ханто нту наут хуба натхо ота онь анбо буа буньо таб батьхо буха тоу утан аух нахот тхо обу боча бто хаон чау чаоху хатун атб ботан бохтан бьона аху хун бхута хотча хоут чуньо хоан уачо нта банч бау онут чаун хуна хуб чато буо чуба очь буть тхач ноба уча ухао буч баньо тьа чанту оньта ачху унь нуча тха чубань тох нуба чухно тхан хонт буан ньо хонча батунь обча баху тьон аньту учно точна бао отань чхо ань чобан анхо бонуа тано тань ханбо бхану чха тьо хона чонта баунт тоаб уань абун уан хотуча хабун оан хато бохач ону абту хобан хоун убан хтун боат тну тунч чунхо тоб начь тоху тух тоунб аньо боч ноб абон нохут отхн хьон бухто туан бохан хач хонь учта ачу очу чабу чуан уон хунат нуб тху хьуб бох туьха очух туьн ноч чун буач чунь чна уот бать унтах ончу атун хьан хьоа хоту абух бахут бухан абуч абчу наху ноу нох ноча тахун тач тонуа туха тхуна унч хабот хабу хабчу хано хату хаут хуат хунт хунча хунч хуч хуча чаб чах чаху чубан чхуна бату ханту ханчу хноу хута чут чута анчу батух батуч бахтун нах тхуча хатуч нахо таноб унат тоун хоб набот чуо бочан атн уобан бату буат отау тану тонау бухач бучать хату хуьн таньх ботхн унх батхн бахн ать утах утх тоха батн убач бохь уат чоь аньх тах бухь тоха чухан чоа начо хьач нах хучь


А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я