Поиск толкования / значения слов

Введите слово в форму поиска, чтобы найти его значение

Например: город энергия релакс вариативный Москва

Значение слова обрнадзор

обрнадзор

управление по контролю и надзору в сфере образования

Викисловарь
Примеры употребления слова обрнадзор в тексте

«Хотя Рос­обрнадзор не называл Москву среди регионов, где необходимо проводить перепроверку, мы решили проконтролировать работы, оценки которых сильно отличаются от тех, которые ученики получали в течение учебного года», – пояснил Исаак Калина.

Слова которые можно составить из слова обрнадзор
абдо або адн адорно андо анзоб ано анод аон ардон арнд арно аро арон арро бад баз базо бан бандо бар бард бардо барн баро барон барро боа бод бодо бодран бодро боз боза бозон бон бона бонд бонда бонз бонза бор бора боразон боран борда бордо борзна борн борода борозда борона бра браз бран бранд брандо брда брно брод брозда брона бронза брр дан дано дао дар дна дно доба добо добор добро доза дозор дон дона донар донор доон дор дора дорн дра дро дроба дробно забор зад задор задорно зан занд зао заодно зардоб зарод збран здоба здор зоб зода зон зона зонд зоо зород набор над надбор надзор надо надор назор нар нард народ нба ноа ноо нор нора норд оаз оао оба обзор обо обод обоз обон обор обора образ образно оброн ода одна одно одон одор одр одра озд озда озноб озон озор она онар онда ондо оно оон оран орд орда орз орр раб рад радо радон раз разбор разброд разбродно раздор разно разо разор ран ранд рано рао рар роб роба роброн род рода родан родна родо роз роза розан розно рона рондо адрон нод барр даб абд азор наб нода рнб ндр доб обан арнор нао розо боро обнора боно адр роран орона аоно бондар одо ондар борз дза борна дроза бород арбон бондо дбо рабо арбо азо доро одза аброн ардо рбо адо орб орор одран дарро ронда бордон адор орба орбан ордо нобоа рор роа арзон нао азон рон бозар наз адро добра роо розарно дорно наро броа оза доран анбо арб аод зорро нра зар ора роан зандр орн бразо арб брад рора родано бозаро бордано розора ордона нардо назо дрона данбо одан дзао одзора бодр броад арн боднар доаб бороздна ордон зоба ноба обра анор доз набро брон бро бода ноза оборза орон дооб дорра зора онор оор заброд збора роно зноба бадр ардр аррон дбар одн боон борд доа баррон брода оро бао дроз дарбр бозо раон адон заб орора броз боар абдон ород дорна баоро ондр боаз дабо борозна рарз брондз озан азорд родон онд одар броан оан рза бодар оаро брз боноза доазон андро боноз бодон рбона бродар збор бардон дорр дроб бодор ондра надр нодо доан рооба арбор норо бордан адобо ноад добрна роро дрр борздна ноб озона абон обода робо аорон аброр азоб обдор зоно забон дзбан борон борор абр абр адз азд анд анз ард арз драб анбор банд барно бозор орао абз зоран обоа борозан брдан брдар ороз добар барз рнд зрд зор зард одраз обран андоз дрон ноз зорб зонад борзо абзо андроз анзор бадз бза борза дзабо дзанбо зна нодар ораз дзан даро дзаб андзор дорбоз дарбон дароз доно зод даро онза дорба одоб рабро бзн базр дарз озод дзан бронз одбор зарб обр зноб донабор анр боо роздон заор одб зрдн бнр


А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я