Поиск толкования / значения слов

Введите слово в форму поиска, чтобы найти его значение

Например: город энергия релакс вариативный Москва

Значение слова накшатры

накшатры

в индуистской мифологии женские существа, олицетворяющие 28 созведий на эклиптике Луны. Дочери Дакши.

Современный толковый словарь, БСЭ
Примеры употребления слова накшатры в тексте

Для этого выясняют, какой по счету оказывается накшатра женщины от накшатры мужчины (число N).

Вычисляем, сколько осталось Луне до конца накшатры, т.е.вычитаем ее долготу (с айянамсой!) из долготы "верхней" границы накшатры и переводим в проценты.

Границы лунных стоянок даны с учетом айянамсы (в координатах сидерического Зодиака, т.е.: сидерические границы накшатры АШВИНИ 0 00' Овна - 13 20' Овна соответствуют тропическим (нашим, европейским) 23 40' Овна - 7 03' Тельца по состоянию на 1.1.1988 г.).

безуспешная"?): индийское название звезды Дельта Скорпиона (Джубба, 1988: 0 00' Стрельца) и 17 накшатры (см).

мягкий, кроткий"): название звезды Альфа Ориона (Бетельгейзе) и 6-й накшатры у индийцев.

В астрологии - звезда Бета Овна (Шератан, см.) и название 1 накшатры (см.).

объятия"): индийское название звезды Альфа Гидры (Альфард, см.) и 9 накшатры.

бхара - "питание, пропитание" ?): индийское название звезды 35 Овна и 2 накшатры.

читра-бхану - "лучезарный", эпитет бога Агни): индийское название звезды Спика (см.) и 14-й накшатры.

Слова которые можно составить из слова накшатры
акан акант акар акр акт акташ акты акын анар анат анка ант антрша анты ара арак арат араты арк арка аркан арт артыш аршан арык ата атк атрыш аша ашар кан кана канат канаш кант канта кантар канты кар кара карат карна карт карта картан карты карыш кат ката катар катары катран катраны катыш каш каша кашан каштан кнр кнтара кныш кра кран кранты крат крата крыша кын кыр кыш накат накра накры нар нара нарта нарты нары натр наш наша нтр ныра рак рака ракша ран рана ранка рант ратак ратан ратка раш рашка рка рнк рта рык рынка так такна такыр тан тана танак танк танка таныка тара таран тарка тары тарын таша ташка тка тнк трак транш транша трнк трнка трык трынка тык тын тырк тышка шака шакра шан шанкар шанкр шар шара шаран шарк шарка шары шата шкант шкат шкнара шныра штаны штарк штык штыка штыр анк аак каран такша тар ака шат трк нтк акша антк така таркан акна шаны ранк карн рат рын кары наа аран нарт аканы анк транк араш нак нарытка аар арант шак шарканы крт нат нрк аркаш арнаш ранш крын рыт трын трынак тырна тырнак каан анакты арта караш тарн атрак ктр ратша тыр кашары шанырак акн анкаш ашнак траа артан актаныш тараш ашак кнар атка анта краш шаркан аршаты нра ашты шын аршты тараны ана акат трана каратыш анша таш рата нака канра атак танр катра катарыш шатра атык нта арн каштаны ркн атар антар ракы анташ тарша рыка артынка тыка шарна каршан аштак кашта катан арша аршак ынат нарка шнара рынта тыкаша рыкша карны атыш кыра раша ныш шанта тына антра нарыш кыран штрак аранк карш шанары шатры анкаты ашы актан карша катна катын артык арыкан ракыш кына наа анаш карныш шаар ныша арнак накаш тарнак арна атраш ната тран шатр тырка шакат шанак шант трн раа атна каа тараныш аркт артын арш кашат шараты нарат анак таршна аткар шаты атран шкантар штар шатаны натка анатыш крыт кныр акра кшна рыта канар акшат тарак аркыт атын ташкын арышта крышна рашт кыраш тшак акы арышт каты арыш нык ыштан каршы аракы тыш рашат шана акрын ашык ыра артка ары кырт аны анык арткы шыр рашкы ышна карын рынак арын таныш ракшат аат аан шанк траш раны атр ашк шакар ашна тшны шынар кашт ашка ыран шарт шатыр шнар таак нырка трака каар нашар ныта тшан шатар ытаа нашатыр кшнат канташ ктыш кынта кыт кыта нарык рашты тарш тыш шакар шакын шкыт шрын шрына штын шына шыра аршна нышка ашат ашна шана шарат аары кынат раан шынка тынк карына ашытак шарак рына атн краты ранак арыташ арты артынша аршын атан атшы аты ашына тыраш шыра ынта таан нарк кынтар ташнак шыран рашк канары анр таар такан шта нырк кша катыр крант


А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я