Поиск толкования / значения слов

Введите слово в форму поиска, чтобы найти его значение

Например: город энергия релакс вариативный Москва

Значение слова медный колчедан

медный колчедан

то же, что халькопирит.

Современный толковый словарь, БСЭ
медный колчедан

колчедан , то же, что халькопирит .

Большая советская энциклопедия, БСЭ
Слова которые можно составить из слова медный колчедан
адн айны айон акын ало алой алчно алчный алый алык алым амдо амо амой амок амон андо анды ано анод анодный аон дадон дай дайм дак дам дамно дан данн данный дано даны дао дачный дна днд днк дно додам доданный дойка дойл дойна док дока доклад дол долма дом дома домн домна дон дона донка донн донна донный дончак дочка дый дылда дым дымка дымно дымок йоа йод йом кадол кадом кадочный кадый кай кайло кайм кал калды кало калым кам камно камо камы кан кандо канн канны кано канон каоны кач клад кладно кладо кладочный клай клайд клан клоачный клод клон кма коа коаны код кода кодай кодла кодман кодыма кой койды койма кол кола колач колдай колды колча колчан колчанный колым колыма ком кома командный кон конда конный кончан коч коча кочан кочанный кыма кын кычан лад ладком ладно ладный ладо ладом ладон ладонный лады лай лайды лайн лак лакомый лам ламы лан ландо ланды ланн ланч лао лаон лачок лоа лод лодка лой лока лом лома ломан ломанный ломаный ломка лонный лончак лочак лыко лыча лычко май майко майн мак мако мал мало малый ман манко манн манной манный мано манок маночный маны маныч мао маон мачо мачок младо младой млд мной моа мод мода модный мой мойка мок мока моклый мол мола молка молча мон монд монна моны моча мочка мык мыла мыло мычка над надкол надлом надо надой надомный надым най найлон наклон накол након нал налой налым нам намол намочный нано нач ндола нло ноа ноддак ной нойка нойч нок нолан ном нома номад номадный номады нона ноны ночка ода одна ока оклад окладный окн ола олна олык олыка олым ома оман омач омчак она онда онлайн оны оный очный чад чадно чадный чадо чай чайлд чак чако чал чалдон чалый чамдо чамы чан чаны чао чка чмок чок чола чолка чом чон чона нод наком анк майло кадм дайдо одал моды кло нода йон йонна андон камон йода оак йонам данко майк омк клоч конан акмон нао окна оанн амн коан долна онан лайм конча дал чкд нко алмонд алон дойч дык лайдон олд канно лойн лойна ойч клам найнч манк монк айко нойман каон кайнд клайн нмк мда коман дка айк чол дайкон ландон нон мандок ныда анк адо кайо оча нак дыма алкон долан кыл монда малон нолай ноайн окны мона манч айдын ойан кодал донай койна дад йона калмон кандой макон доча чалдоны даймонд алм айд лаймон лойд чанко чод ланко амыл дандолк нао майкон калонн айо каддо малкоч майкл ондан ачо алы нола аол кона нан налдо олкан домы акн йол ломы команы майо ланд чока нан кандым кадомы дадоны аод айн чолман нойд ночай анон йола майны чалык ланы моканы анны дмай надом команч кмо ламон молчаны клыч йондал одда доланы мда лонда калы лычак одан ноклайн йын нол мадл чанд онам ако акмол манд клойн конна одай клонна манно онна лыка коннад амк чалды манчон койл ланок лойма амнон дыйда чома дода монай анно аймо лынна


А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я