Поиск толкования / значения слов

Введите слово в форму поиска, чтобы найти его значение

Например: город энергия релакс вариативный Москва

Значение слова лугальбанда

Лугальбанда в словаре кроссвордиста

лугальбанда

лугальбанда — полулегендарный правитель древнего шумерского города Урука, правивший в XXVII веке до н. э.

Википедия
лугальбанда

в шумерской мифологии легендарный правитель первой династии Урука, супруг богини Нинсун, отец Гильгамеша. Существует миф о покровительстве Лугальбанде со стороны божественной птицы Анзуд, о птенцах которой он позаботился.

Современный толковый словарь, БСЭ
Слова которые можно составить из слова лугальбанда
аба абадан абдал абу абунг ага аган агау агу агуда агул ада адан адана адг адн алад алань албан алга алдан алла алунд аль альба анау анда ану ауд аул аулан баал баг баган багана багауд баглан бад бадаг бадан бал балаган балада баланда балга балгана балда балдан балл балла баллада балуда балун бальд бальдунг бан бана банг банда бань баньгу баул блага блан блау блуа блуд блул буга буганда буда будан будь булга булган булла булль буль буна бунд габун гад гада гал гала галан галбан галл галла галлан галль галуа галун галь ган гана ганда глад гладь гланда глубь гну гуань губ губа губан гуд гуда гул гула гулд гулль гуль гульба гуна гунь гуньба даба даг даган дагу далу даль дан дана дану дань дау даун длань дна дуала дуб дубань дубль дубна дуга дугна дуль дун лаба лабан лабуда лаг лагун лагуна лад лада ладан лал лала лаланд лан лана ланг ланда ландау лану лань лауб лауда лба лгун луа луалаба луанда луб луба луг луга луганда луда лун луна лунд лунда лунь льга льда льна набла набу нага нагал нагул над надаль надь нал нала наугад нба нгала нуг нуга нуда нудга нудь нудьга нуль угад уганда угдан углан угль уда удаль удьба улала улан уланд улль уна гальба абан даб лабанд абд була бальга булан наб нбу буг дуань ауг лабуан нбл андалал бгу лугальанда лагань дугал блг лула улла гау уга гбл габала нау дал гуан дгу унг аду аун бган ульба булл галланд уль баль дальлаг ланга ланау ауб лаугна лангула гладау гнадау бандау ауль андау алданлаг ландль лангау алланд буада гаал гань лануа анал алгу гаан анаа наа ала алба альбула дааб бану дуган галаад габа аллан дунга абдул гладун аанг бун аана гуала абла альбала нальда адуна бага гуальба унга лугань унал гауа агадан ландал губаль ганду благун альбан уба алда абуна адуа ангад лаган агуна агд дуаль аулла уадан гнауа бандл гауда лабна агунда баду глаад луан убл баллан буа ланд аудаль дуллан бланда лубана ангада глан улаган агд агуа багналл агдабан лугаль дула альна бауна луган нга гадаба баа луань аанду ана альб ангу альгуа ауа балуан бала аладаг анга нгау дунгал аула гланд лау гауль алан дага алабуга данг адау гальд дуалла балад ула налу нул гду аланд адаль аллу ангул аданг балан бау абала гна дулан габу багна лаал андлау уньга аублаа андаль набуль лунга ална луданга губь убаган ааг абгаллу уабана ланглуа блу наль бааль бада лангаду агуада угла лалаан унь лунг ауда унда абду нуба аау далан абдан даань агуан буан бгау алн удана бадулла абад алау дунба адль лалу англь дуана агана гулан лабуль аньда лубан алду алу алула нгада лаланг анг англада ань дагана дабу лубанг удалан абанда наа дала гульдала андла ааб дуа ланглад блад ульга габ гунба гааль адага дуан алуа агула нагль ланлу галдун нугаль ндау гуана баланд гаула буланд абанг далал уань абун гальбан лаадан альган луньга дауал лубна уан дуба лагу балу нагуа нада анла лалан науа


А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я