Поиск толкования / значения слов

Введите слово в форму поиска, чтобы найти его значение

Например: город энергия релакс вариативный Москва

Значение слова Линалилацетат

Линалилацетат

Линалилацетат (ацетат 3,7-диметил-1,6-октадиен-3-ола) — сложный эфир линалоола и уксусной кислоты, относящийся к терпеноидам. Бесцветная жидкость с запахом ландыша.

Википедия
Линалилацетат

сложный эфир линалоола и уксусной кислоты, относящийся к терпеноидам

Викисловарь
Примеры употребления слова Линалилацетат в тексте

Линалилацетат – компонент эфирного масла лаванды, бергамота, муската, шалфея.

Слова которые можно составить из слова Линалилацетат
аил аита алат али алла алланит ални анат ани анит ант антал анталл анти ата атаи атата атлант атланта атли аттила иат ила или илиан инта инти итал итти ицаи лал лала лан лана ланита ланца лат лата латин латина латиница лиана лили лилина лилит лин линт линц лит литина литт лица наи нал нала нали натал натта нац наци нации нии нииат нил нит нитти ниц ница нтц таи таит таити тал тала талан талант тали талина талица таллин тан тана танта тантал тат тата татана татиан татлин тацит тацита тилацин тилли тин тина тит тита титан титла тициан тла тли тнити цан цата циан цин цит цитата цна нила танит иллит талин аттал литта алина талит тати лита аллицин тнт ицли лилли ланит атта литтл аит нилл тиц цана илиц иланц алта лта анал нати анаа наа анитта ала ланц инцитат ланаи литин аллан илли лалита ниа аана лалин атлит нат анаи иати итати итатин итаи лила лини лилл таницит аттан ина ацтлан анита анци атина тил цнти аллат лант цилли нити тиница анаит таал ита лина аин анта аанта ити лати таита талалаи итта атитлан титин ана нили иан талана аллаи ниалл тилин талла алан ати аниала атлин атиа лали нта тани тилл илл татлина лаал аца татаи налица атла ална илин алтата линли лаи тинит ианта итна лац алтат лалаан цани цили таат лалли лиан лалла титила лани алата тиаа татал алн алаи тинта алтаит натали тацин алин аллил аттли алтан атал танти илица атца ини итан инал лил талтан наа талл тиа тила танаат иинтал аттилан антилл тинали ната латал татан анттила ацианта тии ании иааи атала ацилали атна лицан алани латат талли ланта анла талали лалан лаит атилла ланци иита тини цанта линтц нти латта лалит латан нити таанит итата цнал цилла алтани иланит антти лацин тити цианат ааа лалитин атилл лилиана анали наил лити лаа инт тнал аат аан алт алтн илан итт цал алал линта тица алалити алатни тилица тацна цил алаал итни итали тта алаит анилит алаа алиата алиаци алил атали атаниа атила атит атлан аци ациали илиа илла таати таил таила таин танат татлан тинал цита инала наца татала алана алита анитат аница антица илана илита ица лаина наала наила налиа татиа татла татли тац тинат циала циалла лаца наалат илил таллит наталиит нилит тиллит атн танца итанца атан аал аллцан таан ацан аналит татли иин алтана атаан цитат танцти талал итали танц танац тилла таалта талаа анил илалта танил тинт латц лилил аланат


А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я