Поиск толкования / значения слов

Введите слово в форму поиска, чтобы найти его значение

Например: город энергия релакс вариативный Москва

Значение слова Кхуддакапатха

Кхуддакапатха

Кхуддакапатха, кхуддакапатхапали (тай.ขุทฺทกปาฐปาฬิ) — "Сборник коротких уроков", первая книга Кхуддака-никаи, пятого сборника Сутта-питаки, состоит из девяти часто применяемых на церемониях текстов, входящих в тайский служебник Монпхитхи и сингальский Пирит пота.

Википедия
Примеры употребления слова Кхуддакапатха в тексте

В ней пятнадцать частей: 1) Кхуддакапатха, 2) Дхаммапада, 3) Удана, 4) Интивуттака, 5) Суттанипата, 6) Виманаваттху, 7) Петаваттху, 8) Тхерагатха, 9) Тхеригатха, 10) Джатака, 11) Ниддеса, 12) Патисамбхидамагга, 13) Ападана, 14) Буддхаванса, 15) Чарияпитака.

Слова которые можно составить из слова Кхуддакапатха
аах ада адад адат адда акатка акахата акка аккад акт акут апк апт ата атака атк атп ату ауд аут ахаха ахпат дада дак дакка дата дау дауд даха дахау ддт дпа дтак дтп дуат дуда дудак дудка дук дука дукат дух кадка кадук как кака какаду кап капа капут кат ката катака катух каука кпд куа куд куда кук кука кукта куп купа купка кут кута кутак кух куха кухта паду пак пака пакт пат патуа паук паут пах паха пахт пахта пдд пдк птах птаха пту птуха пуд пук пут пута пух пухта так такка тапа тапака тапка тау тка тпк туда тук тука уда ука укат укатка упа упад упк ута утка уха ухта хадак хадд хадда хак хап хапка хат хата хатка хаха худат хук хух кпк дуккха тпу аак актау дпк ктк ака пхд патака кпу дадух худ аддукт апа така ктп аха хакха аду дах такада хад хау кауп тауха пду ахау тауа акаа паку хут туа даду дка хакка тахаа таха хаку хака хаупт пау катадау аааа хуап дад пуа тапауа уака птк апата атд адуа таапака какау дахук уак атакапа кутх акаку ках пауа тапу тхукпа пакаха апух кпт даут кпа дап атка кухка аап катхак аух хад хаудах ккп тахуа адхак куат худа пукка птак акат акп ауа аху акака хапу пакк дкп дтпа адау кадапа какуда ахада дуах таку катхуа атак акха ахта паукаа тду дупак утака пука путка патуха путак кадада какута катка адапа ахат капка кадака пата пау туапа хаак аку дхап таук хупта упка хпк ауда тха кудат аау каката капаау апука туак аххаа хаук тхк тахпах аута дакук тупа кудка датха кха пха куахада тап акапа адду уапака аддак акд дуа духа капаа дауда кау датка кадахта какауа тхаа какуа апату катах када кутка адк каа адаха катада пахау атуа капу ахд дутка пкк хупа акп ткк укп кауха тхапа пакка патхак хауха хауд хадад дута аудата пату птух кхк уак акутак тух даху кату падука катху датук дду пку кахкаха дахху удаа дукт ааа кадак кудт адут хакта туп удк куак дупа аат уад кад хауа тху атау атах тхуд ахка даа дахка куака хуаа ахапак хада патка капак укта таак падатак хутка падат апак дауа дупка уктаа катуха адух адук акуа апауа апта аткуа ахад ахата адада адта дадта даку дат даткуа дату дахду дахту дуд дукка каку кауд каха каху куад куака куап купта дадакка патах патх патхуа патху паху пахута тада тахака тукка туха тхуап уада уахта удада хада хаду хапака хатакуа хаткуа хату хатхуа хауда хаут хах хаху хуака хуат хуп хутап дадах каду куата такуа хапа хауа хуата хута хуха адакат адуха апу дадка капха пакуа патау патух хапат хатау куак хадах хатх пхак аддуха дакука апуха адак дадатак пакута кахта акк апат дат тапау ахах ауха хату паа хаах хах хаа дакх хатаах хатах утах пад утх такха кадах пуда апта тауп пта адак аату патак уат таах тах удх удха ахак акуата пад дуд кдк


А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я