Поиск толкования / значения слов

Введите слово в форму поиска, чтобы найти его значение

Например: город энергия релакс вариативный Москва

Значение слова кистна

Кистна в словаре кроссвордиста

кистна
кистна

см. Кришна.

Современный толковый словарь, БСЭ
кистна

река на юге Индии; см. Кришна .

Большая советская энциклопедия, БСЭ
Слова которые можно составить из слова кистна
аик аист аки акнит акт актин ани аникст анис анит ант анти антик аск аскит асти атк атс иат ика икс икт икта инка инта иск иска истка итак итк каин кан канси кант каст кат катс киа кин кина кинта кис киса киста кит кита китс книс ксанти кси наи нас насик наст натиск ниас ник ника никта нис ниса нит нитка сак саки сан сани санк санки санти сат сати сатин сиа сика сикан син сита скат скит сна снк ста стан стикан таи так таки такин такис такси таксин тан таник танис танк тиас тик тика тин тина тис тиса тиска тка ткани тнк иса анк исак ткс таис ска иксан ситка аст стик инк никс исна нтк икса кни антк нтс скин кса аит кнс итс стин кист аксин сиат ист атис нати анси наси акс асни катин аси инс наиск нки анк сина нак акс ниа кати касин истан асин исн нат наки китна атис астин аткинс ина ксани аис исан акн иак тсн ита аин скт инс нст анст нкс нитс иан саи ати каи акст нта ист тани кас каист атнис катис иста аст станки итна тиксна аскин сант тасин тикан стк стаи киан кинт аник стаки сиак кани итан таскин тиа каси катни итса сти итсак стаин скан сакин саин сиан кинаст таск анс сик нти асни икаст натик инак сикт стак акин снитка тиск тас инт ситан синка акни акни асит аски исат канти киас киат ктас сакит сит таин тас астик синат истак кистан ктина инкса канит атн канст наск кисна никса каит ксант натс сантик инста


А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я