Поиск толкования / значения слов

Введите слово в форму поиска, чтобы найти его значение

Например: город энергия релакс вариативный Москва

Значение слова кедайнис

Кедайнис в словаре кроссвордиста

кедайнис

(Kedainis) Юозас (р.
1915), литовский скульптор, народный художник Литвы (
1965). Скульптурным композициям присущи лиризм, сочетание мягкой живописной обработки камня с лаконизмом и обобщенностью пластической формы (стела «Труд»,
1970).

Современный толковый словарь, БСЭ
Слова которые можно составить из слова кедайнис
ади адн адски адский аид аик айни аки аксий андский ани анид анис аск дай дак даки дакс дан дас дасий диак диан диас дикс дина динас динка дис дисан диск дисна дна дни днк дск дска ида ика икс инд инда инка инсайд исад иск иска кади кадий кадис каин кай кан канди канси киа кид кидас кий кин кина кис киса книс кси над надий наи най накид нас насид насик ндс ниас ник ника нис ниса сад садик садкий саид сак саки сан санд сани санк санки сиа сида сидка сика сикан син синай синд скади скай скандий сна снай снк иса анк исак дин идан ска акид дик идас иксан дий инк никс исна икса кни скин дани кса кинд динк идс кнс аксин диснай диа кайнд анси дка наси акс айк асни нади аси инс наиск нки асд анк сина нак акс аний ниа касин сайдин асин исн днс айкин книд наки айд сайкин сикайн ина даи кдс ксани даник аис исан акн садки снд кийа иак даин данки аин айн даси инс нида айи найки кайи дса нкс анди иан дасин сийан саи каи дайс дайи кас сдк адс кинай айки аскин иснад скидан кийан кинда айин киан аник сиак сийак кани дайн кинйа сайи сайид санди каси акд дикан адк андис скан сакин саин ний сиан анс сик дайк айсин сади каид асни инак адин данис акин скид анд кад йисн сай синка айс адин сий сайн никад нийса акни адик адис айдин айнди акни аски идак исай киас сайд сайди дика диса каний кисай инкса сай сид йин айсик наск кисна никса дика инад кийд адис нийа ийс йан йас йик кайн даний кандис


А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я