Поиск толкования / значения слов

Введите слово в форму поиска, чтобы найти его значение

Например: город энергия релакс вариативный Москва

Значение слова Карабалык

Карабалык

Карабалык Карабалы́к (; до 17 июня 1997 года — Комсомолец) — посёлок городского типа, административный центр Карабалыкского района Костанайской области Казахстана. Административный центр и единственный населённый пункт Карабалыкской поселковой администрации.

Википедия
Карабалык

линь thumb

Викисловарь
Примеры употребления слова Карабалык в тексте

Зиму и лето он жил под Малиновой горой, на берегу громадного озера Карабалык.

В окна избушки было видно все озеро Карабалык и синевшие за ним невысокие горы.

Карабалык было просторнее и чище, хотя в Ала-Куль рыбы благодаря зарослям было гораздо больше.

Слова которые можно составить из слова Карабалык
аба абак абака абы акаба акар акб акбар акка акр алак алар алык алыра ара араб араба арабка арабы арак арака арба арк арка аркалык арык баал бак бака бакал баккара бакла баклак бакр бакы бал балка балкар балкарка балкары балы балык бар барак баракк барк барка баркла барлык бары бра брак брака брык брыка брыла бык была былка кааба каба кабак кабака кабала кабрал кабы как кака кал кала калар калба калка калык кар кара каракал каралка карб карк карл карла клак клака кларк клык кра краб крабы крал крк кыр лаар лаба лак лака лар лара лары лба рааб раб раба рак рака рка рыба рыбак рыбалка рыбка рык клара аккра аак калака ака арал алара крка балк лакаб рбк акаа ларка ккл барака аккала кары крб ала лакрба крб алба кбк каракалы кыл абла аларба аар бара бакалар рабал абар лабра караа быр кабал ркл алы бка бакар арб крл крак караклы баа кабра арб бакала бракка акака бала калы крабла калак крак лыка бакрак рабак абала аралык балары баккал бкк кба барлак акара ракы рыка ыба бакалка каркала кырк аккары кырка какар абра баар алара калабар балак бакалы баркал лбы баракал алакы крыкла барал крака арлык кыра абары бырка лабы карлы каралык акарал кабаклы кабыл балака каб абалак бакл абарка алка акбалык ааб барл аккыр абыла раа карлык каа абралы кларак ларба алака акраба акраб балакр калб ларак лаак акра албар арбак лаб блаа калары карбалык бакыр аабла албак ааба акы ааа аракы абара кабык акыл ыра карак ары аклар бакра какы лаа кабар калк блы абр абр ыал раклы аара алб арл калбак лыа акрал каблар калаба кбр барыла абылра быар каар кабыла ккал абакар алаа быка какара какба караба кыла кык кыка какала быа бакылаар аары балара баркала лакка араклы акк акаары арлы аал балар был баара рал кыбла алыр абыл кабыр абал ракка абаа ркка


А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я