Поиск толкования / значения слов

Введите слово в форму поиска, чтобы найти его значение

Например: город энергия релакс вариативный Москва

Значение слова казвини

казвини

казвини, ал-Казвини, аль-Казвини — нисба (часть имени), указывающая на происхождение её носителя из Казвина (Иран).

Википедия
казвини

Хамдаллах Мостоуфи (1281 - ок.
1350), иранский историк и географ. Труды по истории и географии Ирана 13-14 вв.

Современный толковый словарь, БСЭ
Слова которые можно составить из слова казвини
авиз аик аки ани ваз вазик ваи вак ван вани взник виа виан виз виза вик вика вин вина вини вниз зав заикин зак зан зва зив зина зиник знак знаки зник ива иваки иван ивина ивка изаи ика инза инка инки кав кавз кави каз казвин кази казин каин кан ква квази квиз квн киа киви кизи кии кин кина кинза наи наив нива нивка низ низва низка нии ник ника вики анк иавин ивик кавн инк изник кни киз авн авк зин нави нивки нки анк нак ниа низа иваи наки винк ина кини наз акн иак изнав анизи квз аин ивакин ики заики викна иан иви ники каи авни ави ванз иза внии визи нкз ивкина квини вазин ивин азин иква вакин нив книва киза канзи занки иванки вази киан нав визан аник зинки заки ивки винзак ини кани низки изки нзк зиа звин анвик акивз аив ази винка ниваки ании киваи визин ивкин нази виани авз казини зика кван изва ваки вна икин виник визна вниик ваиз каниз инак акин извин анз изи визни назив зиан виниз акни зинк акни зик зна изав изи изик инив иник киназ назив азни канив назик назик кива вии изн изик иин викин навик азик азк низав икав изникав знав низив канив казнив


А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я