Поиск толкования / значения слов

Введите слово в форму поиска, чтобы найти его значение

Например: город энергия релакс вариативный Москва

Значение слова Жайсанбалык

Жайсанбалык

Жайсанбалык «Жайсанбалык» (или «"3айсанбалык"») — крупнейшее на начало XX века предприятие по лову рыбы и выпуску рыбной продукции в Республике Казахстан. Основан в 1930 году.

Википедия
Слова которые можно составить из слова Жайсанбалык
аба абай абак абака абакан аблай абс абы ажан айны акаба акан акб аксай акын алаж алак аланы аласы албан албанка алкана алканы алс алый алык анабас анабасы анка анса асана аск аснык асы баал баас бажан бай байк байка байкал байлакан байна бак бака бакай бакал бакан бакла баклажан баклан бакланы бакс бакса баксан баксы бакы бал балаж баланжа баланс балансы балас балка балы балык бан бана банк банка банкс бас баса басалык баск баска басы блан бланжа бланк бланка бык была былка жаба жабка жабы жак жака жакан жан жбан жск кааба каба кабала кабан кабы кажный кай кайла кайлас кайласа кайса кал кала калабас калан калба кан кана канал каналы канса касан клай клан клас ксы кын кыса лаба лабан лабас лаж лажа лажный лай лайба лайка лайн лак лака лакан лакс лан лана ланка лас ласа ласк ласка ласый лба лжа лыжа набла най накал нал нала нас наса нба нылас ныса сааб саба сабака сабан саж сажа сажалка сажный сайба сайка сак сака сакала сал салака салка салы сан сана санк скаба скай скал скала сканый скб слаб слабак слабый сланка сна снаб снай снк сый сын алкан абан анк лаас аак жайык ска сны ака наб наска саб кнб байан нбл айка балк кансай санак каса кабаны акна лакаб аса абас банай кса кнс кабана айб найла кайна ланс акаа клайн анал акс айк жалын клаас анаа наа ала алас алба аканы канас анк блай ажа нак касл акс лайсан аана байа кыл абла асайла бланкас айна касла баксаны найка баланса басал айан салан нжк анажас салак каан жаксы айса скалба канай кабал жайск алай кнаб асба касаба кажба алы аса бск лабна акн асыка бка аныб насаб айн кайал анкаа айба ланы калай лкс айас баа канаб бкс нкс ана сба бакала баканас байкан бала абаса кайбалы калы айбак йын алан албай баскал салбык жабай асака касай нака блаж лыка накба сала балан сажка абала балкан кабанас кба анска ажак сакаба баж кас анас кажа накас ална анлы салынка калас ыба кайсы калыс аланка кыж анжа саланка жалка абылай айала бажаны аклан канлы накала балак бакалы басан найба накла басайл абый лбы ласана абасы албас лыжка алакы жанабай бажа кайлан слак кайан банак асык лыса касба салын алн акса саак лабы лыска сайла кабаса аксана абанкай байны байса алыбай байжан кабай айбас акай акбай алабас жаналык жайсан салба кабыл калыбай лансак акжал акылбай балыкса балака айак жабны блас каб абалак бакл баскан акана абаканы жаслык саб ксана кына жасыл наа ажы жайнак кайл сабала жабасак жылан сайлы байсал нажак жанбай алка жаксыбай жас ааб сайак блаас касабай асыл лайс айла ксл жана абыла байсын аксан асан касб лыс саналы кабылсай абжан жаксай балай асл лакса наж жанай каа лааж жансак блажан скан анла сайан абайкан сабайан байн кабас анс ланса набас алака лысак найак анак асаба басалак лайнс канблай скайла слана акалын калб байас банс кабса жайыл банас ланк айнак сжк наас лаак баканай сайлык ланск лаб блаа байла жал баана сбаа аабла


А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я