Поиск толкования / значения слов

Введите слово в форму поиска, чтобы найти его значение

Например: город энергия релакс вариативный Москва

Значение слова Ервандашат

Ервандашат

Ервандашат Ервандаша́т — вторая столица древней Армении после Армавира, был основан последним представителем династии Ервандуни царём Ервандом IV около 200 года до н. э.

Википедия
Примеры употребления слова Ервандашат в тексте

В больших городах (Армавир, Ервандашат, Аршамашат, Арташат, Тигранакерт, Вагаршапат и др.) значительное развитие получили металлургия, гончарное производство, художественная обработка камня и дерева, производство домашней утвари, кожевенное, ткацкое и ювелирное ремёсла, строительное дело.

Слова которые можно составить из слова Ервандашат
аав ава аван авар авда авран ада адан адана адат адн анар анат анаша анда ант антара антраша антрша ара арава арад арат арвад ардаш арнд арндт арт аршан ата атава атара атва аша ашар вад ван ванда ванта вар вара варан варда вардан варна варта ват вата ватара ваш ваша вран врата вта вша давн дан дана дар дарваш дата дашава дашт два двр дна дра драва дратва дрв навар над надар нар нара нарада нарата нарва нард нарта натр наш наша ндрав нрав нтв нтр равана рават рад рада ран рана ранд рант ратан раш рва рнав рта таара тавда тавр тан тана тара таран тард таша тнвд трава транш транша трнава шават шадр шадра шан шандра шар шара шарав шарада шаран шаранта шарда шата шва швара шварт шварта врд арда адар тар вараш ванара твд аватар шат ндр тарава вана внд ватра раав давша андраш адара адр авшар арана надаш тавара равшан авн вашана шван рат таван тван атв равда нава анаа наа танд аран авранш андра дава нарт шват авр анатра араш шанда аана дарт аар навата артана арант авд нат вантаа арадаш арнаш арданш ранш араша варана драшан авра анвар врана арта атд тарн аваш шварн ратша шатава нават драа варанда даршан рава траа дара шад шавана артан тав шаара тараш артаван аранда анта аанта араван нра арв адран ардант аванш рандава даван ана ватандаш тава трана шравана штранд анша тва тандава таш тарва авара рата арва авдат арвада танр атарша шатра нта авад арн вада атар ават арванд анарта дашарна антар равна анташ тарша шарна вадраш андрава дарна ташара анвара радван арша ватан шнара рашаант тарнава раша рашад натара аврат авана шава шанта вдт антра варт арнав шанава вард авадан ранда ашва нав вартан надва таранд давтар рав авр дав варш андара даран наа таранда ваата дават анаш шаар шада аава навада арада арна аварна атраш ната тран шатр шавна шаван вадан трав шант трн раа даваар ваад атна нтд ванд нада нашата шарва вда адра арш ваа шатван даш нарат таршна адна врт атран ратана надр вна анада штар арашан варада вашан авнат драш ваан давар данташ дтр надав нардт тарнада арван рашт ватар ваштар шард ааа наташа адаш рашат варант твар шана ашара тавн арав даваа анд ард аат шав аан траш аара арвн атав даа атр андар ашна тшада тадн радан тарана трва вашар шаврта шавар раштав рнд рвд шарт шадрван шнар анааш ванар тавшан нашар тшан тавар шатар раван даштаар дааш адав адаш аршад атав ашда адта ванат дарата дат дашан дашана раван рашвтан тада тадара таршв тарш ташв шаандат шадан авдан аршна даша шаадат адша анав анарат арван ашав ашарат ашат ашна дашна надша шавдан шана шарат шатана ванадат навад вант раан надта атн атан атанша дат шарана аадар тадар навда таан адаан тадна ванад авдар даша варн атанда ардан ашата дааврта атаан адаар анр таар даар шта драв надрав шатав


А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я