Поиск толкования / значения слов

Введите слово в форму поиска, чтобы найти его значение

Например: город энергия релакс вариативный Москва

Значение слова гудайтис

гудайтис

Гудайтис

Википедия
гудайтис

(Gudaitis) Антанас (1904-
89) , литовский живописец, народный художник СССР (
1985). Экспрессивные, красочные тематические полотна («Крестьянское восстание 1863 года в Литве»,
1963), портреты («Рыбак К. Аугутис»,
1958), пейзажи, рисунки.

Современный толковый словарь, БСЭ
Слова которые можно составить из слова гудайтис
агис агит агу агути адг ади аид аист айги айдит айти асти асу атс ату ауд ауди аудит аут гад гаи гаий гай гас гат гати гауди гиас гиатус гид гис гит гуд гуда гуй гус гуса гуси гусит густи гута даг дагу дай дас дасий даст дау диас дис дист диу дуат дуга дуст дусти иат ида иду исад иту иуда йитс саги сад саду саид сайт сат сати сау саут саути сгад сгу сиа сиг сига сида сита сиу ста стадий стг студ студа суд суда суй суйта таг таи тай тау тиас тига тида тис тиса тсу тсуга туга тугай туда туди туй туси уайт угад уда удай уди уида уйта уйти уса усай уси уста усти ута ути тгу иса гтд таис таус тгасу атиу идас ауг утс дгту аст дий сгту тугаи гий гау уга суйга дгу агту аду айду гут асдт сгти аит сугита идс итс аугст сиат гтс тиу ист диа суйда туа атис туги суга гути дайт аси тайс усад асд аиту сауд удиас гуди сагу иасу атис айд гаст агс агуй атд уай стиг даи агд аис дги агиту даут гуйи тус сдг йуд дита дст тайи гуи ита агд даси сга атиг айи туг дса туи йидга иуста гатс тауи угади сута саи ати агуи уас суи гудис гду дайс тду ист гису аги дайи сайги уйа ауй игат утис иус аус иста истад аст тий адс дасу адуй датис уст судай стаи гийу утида агус сиуа ситу даути дсту идус ига гутай иусат сгау суай даги гст гайс стад гиа гисад дасти дус сайи сайид ауст тайси тиа тиг уйтас айту дауит уайти дуа гаути дауи итса сти сутай уйгат гида сигд тайгу утай тидус удс тадг гаус гаис уит атсу гутс гист дуи сигу стида суаи дгт тисауг дати сади устиг сигуа дути дута уис игу йуг уиста сугат уга удаси дугиа адусий дуит гусий судта адут густий йти гиат стид гади сату саг тас айт суг уад дуй диг сай ийт стаг айу дуги дига айс тауй сий суди гату уидаг густ суат гайд адис асит гади гадис гди гуад гуас гуат гудиа гудиса гутас дат дату дигуа дуг игас идгуа исай исат истай ису исуй иуа сагид сагит сагут сайгид сайд сайди сайту сатий сату сауи сит таги тагу тас тасу тигуа устад гита даус диса атий гадти дуси дусиа йита сут тагус сай дит гадий гадий гуа сид угда дат суайт сугай сут йист уйат саудит стай агт адис уаг гуйа ийс йас йат йит исуа саудит уат туаг тайг угта тауис дуайт асги тиагу утас


А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я