Поиск толкования / значения слов

Введите слово в форму поиска, чтобы найти его значение

Например: город энергия релакс вариативный Москва

Значение слова гуантанамо

Гуантанамо в словаре кроссвордиста

гуантанамо

Гуантанамо Гуанта́намо:

Википедия
гуантанамо

(Guantanamo) , город на востоке Кубы, административный центр пров. Гуантанамо. 200 тыс. жителей (
1990). Пищевкусовая, текстильная, обувная промышленность. Гуантанамо основан в

1524. В 16 км от Гуантанамо, в бухте Гуантанамо, находится военно-морская база США (аренда с
1903).

Современный толковый словарь, БСЭ
гуантанамо

(Guantanamo), город на В. Кубы, в провинции Орьенте. 134,1 тыс. жителей (1970, перепись). Узел железных и автодорог. Пищевая, текстильная промышленность, завод напильников. В районе Г. -сахарные плантации. В бухте Г. - крупная военно-морская база США (аренда с
1903). Куба требует возвращения принадлежащей ей территории суши и моря в районе Г.

Большая советская энциклопедия, БСЭ
гуантанамо

город на Кубе

Викисловарь
Слова которые можно составить из слова гуантанамо
ага агам агама аган агат агау агнат агнон агу аман аманат амат амга амо амон амт ананта анат анатом анау анна аннам ано аноа анона ант анту антуан ану аон ата атама атаман атман атно ато атом атон ату атум аут ауто гам гама гаман ган гана ганн гат гаумата гаутама гном гнома гнот гну гоа гом гон гонам гонт гонта гота готама гто гуам гуано гуманно гумно гуна гунн гунна гуно гунт гута гутман маан маат маг магнат магнон маго магот ман мана манагуа манат манга манго мангут манн манна мано мант манто манту ману мао маон мат мата матуа маун мга мгу мну моа мог мога могу мон монна монтан монтана монту мот муг мун муна мунана мунго мут мута мутно мутон нага наган нагано нагон нагота нам намну намту нанга нано нант нато натуга натуго натуна наугон науман нгата ноа нога ногата ном нома нона нот нота нто нуг нуга нун нунг нут нута оаг огма ома оман омут омута она онат оннагата онта отман оун таг таган тагун там тамга тан тана танама танана танга танго тангу тау тма тога том тома томан тому тон тона тонга тонна туга туго тума туман туманган туманно тун туна тунг угон умно уна унна унт унта ута уто утонг гата тгу агатон агон гант аам гот нума ауг анатман нао мгоу оанн амн нтн гум тангун умаг онан амта гау нанто отан уга нгту нау гуан огу агту унг нама амано анан ауман аун гут мага мангано мау монаган оана агно наму маут аума ангат антау тауа матон матана нгуна тагма моту туа гаан ума манта анаа наа гоман мто нон аману тоау мау моу тонг танн гаон аанг аана аоа гоу агуатон ангон моган атаун монгат унга мона анута гнат нат ангауан уман мота гауа мату гатан антон анаман матан мауа муана тангуа анам муан амага мауг нму наум ноуа амато таун аннато муто гума гатаноа нао агуна натан уно гома амата тунга ама тао наан гнауа нгма тамана омагуа нагато гма нан туам нотам нту наут гао гантман нуан магон ота нанту агма нан анугама уаманго нантуа агуа анта аанта тама нанао тоу утан моуган уам анон агата манг амут агано ога ганна нга маган туган манана туг нону тамага ана танага анаун мауна ангу монта ауа нумана атануа анга атго нгау атам агатаум таунг мотагуа нотум онам огата отама ому наганума тага тамано моут манно наго онна нумата тамон аннамо нго уанат нта гна амнон онут атаго аннау тум огау анно мануан омуга монгу тумаг огун тагуа намана аннама тоннуа тогуна танога монага томна тумана могат монан ааг амгут уго танг унана таму нтум оанг мно монга тгму мната томанга мунгат нагаон маунт магун анама аау мананг анго нагута ганта нмт мантана агуан магна амгу манун умо анана аноун отана аута муат муган амантау агма агана аманн аао агум анг анн ногат гатун мангон гуон отунга магн магунтан нагата нонг магут монтуа нгуон танум наа тано уанго уннао угам нанум агатан онман тоган ната готман омуа

А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я