Поиск толкования / значения слов

Введите слово в форму поиска, чтобы найти его значение

Например: город энергия релакс вариативный Москва

Значение слова гарашанин

гарашанин

Илия (1812-
74) , премьер-министр и министр иностранных дел Сербии в 1852-53, 1861-

1867. Автор внешнеполитической программы («Начертание»,
1844), предусматривавшей освобождение югославян от османского гнета и объединение их под эгидой Сербии.

Современный толковый словарь, БСЭ
Слова которые можно составить из слова гарашанин
ага аган агар агин агиш агни агра аир анар анаша ангар ангара ангина ани анна ара арган аргаш арги аргиш ариан ариана арина аршан аршин аша ашар ашари ашнан гаи ган гана ганаши ганина ганн гари гарин гарна гарни гаршин гир гира гра гран гранин граши грин игна игра инар инн ира иран ирга ишан нага нагаи наган нагар нагара наги наи нанаи нанга нани нар нара наш наша наши ниагара нин нина ниш ниша рага рагана раи раина ран рана ранг ранги рани раншина раш рашиг рга риан рига ринг рнга шаг шаги шагрин шаи шаир шан шанга шар шара шарага шаран шарга шари шига шин шина шира шни шрага иган шри гар инна нарн раши аншан агара шаранга нарга гаран риа анан анри арана ганин шагин шанина грана ринн ранинг арни рианна гирш гаара нарни гаан аиш анаа наа гаранин аран агри риг шаган грани араш аанг ниа аана аранга нигран гиш аар нагари шанин нариш гиан агиан арнаш ранш анаи араша шарани ари шаннара гаина иша ина нанри гараи шангин нигра ариш наан ангри нан риш анаран шинн арганши ранши шарни нашан нан шаара ашина аин инга нра наранг нари гара ганна нга ирша наргин ана нгари иан риа шани анша анга аннагари арга анари ашин анина гинан аринна аригна гринан аари аргин шраги агиар арн гна ринна гин аги гаш шигар нашига агир шарна ааг арша инра шнара рагани шангина раша гарани шараги шараи гааш риган гаша анана араи ига аниш агана шранг граншан риашан анг анн гани гиа наран арани ниг нига ганаш наа нианг анаш шаар шарин наин арна гаранина шраг гиара гарш раа шага нгара ингран аши ашанин анган инан шагир нишан арш агаш гишар гаши ангир нарин шанага ганшин раг гараш ашанга аинар инара ашарин ашарина рина шагара арашан ниган ангран ннг рангина ниран нариан шагаа ингар рагин шир арианна инанга гарашин гашин ашарга наина ааа шарагин шарнин шана нашир аага ашара нана шинара нир агаар аан арага аара ашна шиг нанги наг шнар анааш нашар иара аира аирг ганиа ганиш гриш гриша гришна шаарани шангар шингар аира аршна нанаш шаниа ааиша аиша анни ариа ашна гаир гина ирана наира нана нанаша наниш рагина шагар шана нашир ингр арг раан нанг ширан ишара шарана анши ирг нааран ашиг анр агашин анин арг ариша нир


А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я