Поиск толкования / значения слов

Введите слово в форму поиска, чтобы найти его значение

Например: город энергия релакс вариативный Москва

Значение слова вятичанка

вятичанка

жительница или уроженка Вятки

Викисловарь
Примеры употребления слова вятичанка в тексте

Нельзя сказать, чтобы вятичанка была такая уж красавица.

Сама Игрелька посматривала на свою подругу с каким-то смутным беспокойством, и никто в клети не подавал голоса, пока вятичанка беседовала с князем.

Та самая вятичанка, которая все шныряла по боярскому двору в Селиборе, шепталась с Игрелькой и заигрывала с князем Зимобором.

Зимобор отлично знал, что вятичанка притворяется, но все равно почему-то было приятно.

Слова которые можно составить из слова вятичанка
аав ава аван авиа авит авита аик аита акан акант аква аквинат аки акита акнит акт актив актин анат ани анива анит анка ант анти антик антиква ата атаи атаки атва атк аят ваи ваия вак вакат ван вани ванта ванч ват вата ватикан ватин ватка ватник вач вача виа виан вик вика вин вина виная винт винча вич вта втачка втк вчк вянки вятич вятка вяткин вятчанка вяча иат ива иван ивка ивняк ика икт икта иная инка инта иня итак итака итк ичан ичня иян кав кава кавани кавая кави каин кан кана канат канва кания кант канта канча каня канява кат ката катания кач кача качан качин кая каян ква квант квач квача квинта квит квн киа кивач кин кина кинта кит кита китч кич кия киян наи наив накат нач начаи начатки начи начия ная нива нивка ник ника никта нит нитка нтв таи так таки такин такна тан тана танак таник танк танка тачка тая таякина тви твин тив тик тика тин тина тка ткани ткач тнк тчан тяв чавин чавки чаи чаинка чак чака чакан чан чат чая чван чив чик чика чикан чин чина чинак чинк чинка чит чита читая читка чка ява яван яванка явата явка яик яна янки янтак яти ятка ячник анк такия каваи аак янка кавн катина ака авия тия ивня инк тачки втачник вана нтк кни ичка антк авакян така твч акна аит катич яник ивата авн авк янкича чанки нави нича таван тван антич акия ваня атв атия нава нати каяани атаян такач якин катин явич наа яквинта ктв квинт нки вит анк иаван накаи нак ниа витка кати чия кавия аная тян тачи ватич иванча нат киана анаи каяна авиан наки китна чавка антия вкт чатни каан вака винк ваника китана ина чатак тича анита якан китаа чива чви атина нават кяна чани яки инч кавати кича чанка акн каяни аванти анаки иак тав натив катав вачи анаит атка ачит ита аин анта чав тания качина якина ивча ния викна ана акат иан тава тва акча атча аванк ати икава яита твк каи янаи иката нака атак атиа нта авни ави тани янив качи янт атикая ават ича катая аян ятки анчик иванка вита ача тичка нявка кавачи ятва аинка начка ятвинка кня ичатка интава качва янива акчан ачик чивка таян аяткан вянка авяк ачин нич катан ианта итна чаква аавик чаянка яни каави ватан атя иванак вачка навия каянча тваян иква вакин нив янич акчи книва вянта тикан тиаа танява ватя чаян ничатка квачи нача ачан квачина чкв киан кинт ният ничка нав аник канаи кият вяткина актан ятак катна вята аяк кани иняк итан анич ачи чакви наа анквич тиа чаки ткачи яви катни анвик ната акати читкан аив ванати винка авка чати чанак киня тканав атна вячка каа яча чанта квят аячи чавкин ваа натика атня накая анак таква вти ваткин каява ачка катаи кван навкат ваки вна нти чаван аниак натка никая авак вятчина натик авнат тяван аканти ваан ватиа кява вати


А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я