Поиск толкования / значения слов

Введите слово в форму поиска, чтобы найти его значение

Например: город энергия релакс вариативный Москва

Значение слова вивасват

Вивасват в словаре кроссвордиста

вивасват

Вивасват Вива́сват, Вивасван (, ) — в ведийской религии солярное божество, олицетворение света на небе и земле, прародитель людей. В Ригведе Вивасват упомянут около тридцати раз.

Википедия
вивасват

(санскр. сияющий), ведийский бог света и солнца, прародитель людей. Сын Адити.

Современный толковый словарь, БСЭ
Слова которые можно составить из слова вивасват
аав ава авва авиа авив ависта авит авита аист аита асва асти ата атаи атас атва атс вава ваи вас васа ват вата ввс виа виват вис вист витас вта иат ива ивс сава савва сат сати сват свита сиа сив сита ста став таи тви тиас тив тис тиса иса исав таис аст ств асв свати аса аит итс ивата сива сваи сиат ист атв сават атис аси вит аиса авв вав атис саваи васи васта савит аис аса свт сави тав виста ита втв тава аваси тва ватса тавас саи твс ати атиа втс ави ист витава ават вита таса иста аст авива свитава свит тававис сав тиаа атиас стаи стив тиа саат итса сти аив асаи авс ваа ааст вти иваса ватиа вати тавис вистава аста таас тас аас аат васт атав сиата атса асав асиа асит аста атав ваит висав исат сата сит тас саа аисат аиста асват асиат таиса виса савав саа сата ставав вставав таивав стаивав вивав свивав сватав витав встав таив ставив вставив ввив свив


А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я