Поиск толкования / значения слов

Введите слово в форму поиска, чтобы найти его значение

Например: город энергия релакс вариативный Москва

Значение слова Вадинск

Вадинск

Вадинск Ва́динск (до 17 февраля 1940 года Керенск) — село (до 25 октября 1926 года — город), административный центр Вадинского района Пензенской области России. Вадинск находится на северо-западе Пензенской области, в лесостепной зоне, в 161 км.

Википедия
Примеры употребления слова Вадинск в тексте

Тем не менее в 1936 году (как подарок к трехсотлетию) Керенск был переименован в Вадинск — по названию реки Вад.

В статусе села райцентр Вадинск пребывает и по сей день, принеся тем свою жертву политическим катаклизмам XX века.

Слова которые можно составить из слова Вадинск
ади адн адски аид аик аки ани анид анис аск вад вади ваи вак ван вани вас васин виа виан вид вида видак видка вик вика викс вин вина вис виска всадник давн дак даки дакс дан дас два двин двинск диак диан диас див дива диван дикс дина динас динка дис дисан диск дисна дна дни днк дск дска ива иван ивка ивс ида ика икс инд инда инка исад иск иска кав кави кади кадис каин кан канди канси ква квас квн киа кид кидас кин кина кис киса книс кси ксива навис над наи наив накид нас насид насик ндс ниас нива нивка ник ника нис ниса савин сад садик саид сак саки сан санд сани санк санки сван свида свинка сиа сив сивка сида сидка сика сикан син синд скади скв сквид сна снв снк двк иса анк исав исак сиван дин идан двс кавн ска акид всд дик идас двина иксан инк асв никс исна икса внд кни квс скин дани кса кинд динк идс кнс иваск авн сива авк аксин нави сваи диа анси дка наси акс асни нади аси инс васик наиск нки асд анк сина свин сдв нак акс ниа свн касин асин исн днс авд книд наки свдк винк ина даи кдс ксани васи даник аис кнавс исан акн садки ванс снд ксв иак сави васни даин квд скив вкс данки аин даси инс внс винс нида свк дса кавдин викна нкс анди всадки иан вакс дасин квади синва саи каи авни ави кисва савки кас вск квиса ванди сдк асвк адс вакси аскин иква вакин нив иснад книва сав скви иванс скидан навид свина кинда киан вискан нав аник сиак кани дав двинка санди савкин каси акд анвик виксна аив винка дикан адк ванд андис скан сакин саин сиан авс вда свид анс сик винска иванск кван ваки вна сади каид асни ксавин инак васкин квасин адин данис акин дивак скид анд кад давс давсн синка адин никад акни адик адис акни аски вадик идак киас дика диса канив инкса виса сид кива винда нивс наск кисна никса дика инад адис кандис сквад савик авдин навик нквд кидав скидав сдав икав сникав сикав скав искав кадив садив канив сканив саднив


А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я