Поиск толкования / значения слов

Введите слово в форму поиска, чтобы найти его значение

Например: город энергия релакс вариативный Москва

Значение слова Бишбалык

Бишбалык

Бишбалык (также Бешбалык, Бэйтин, изредка Бесбалык) — средневековый древнетюркский город. Современные развалины находятся на севере уезда Джимасар Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР.

Википедия
Примеры употребления слова Бишбалык в тексте

Такие центры, как Кашгар, Алмалык и Бишбалык, выстояли во время первого монгольского нашествия, а затем перешли к потомкам Чагатая.

Слова которые можно составить из слова Бишбалык
абы аик аил акб аки али алик алиш алык ашбы баб баби бабки бак баки бакши бакы бал бали балы балык баш башлык биа библ билаш биш биша блик бык быки была былка быша ика икбал иклы ила ишак кабил кабилы кабы кал кали калиш каш каши киа кибл кил кила киш киша кши кыш лабиш лаик лак лакби лаки лба либа лик лиша шабли шаи шали шибка шик шилка шкали шла шлак шлаки шли шлик шлык ибак кибла бабы лки балк кабыш билк либ блашки аиш абиш биба шиак балыкши кыл шак лика билак билка лыки ашик бил иша шила балик ашл алы шилы иак бка аиб башлыки шаки балыш аби киба балки калы бакли каи лыка ишлы билык кба бкш икша биак шбк киб ыба ашлык шлыки лишка лаш лаи лбы башки бышки ибб лиш кибы лабы бабик баи балыки балби ашы акши кабыл кыши ишалы шал каб бакл лаиш лаши акил каби шиба бли билба аши шалиб балш кишалы абб бика калиб клиш кышла бик калб илак лакиш абли либш лаб клиба бабил бакшы шакл илыш шыла акы башлик акыл алкыш ашык башлы балкыш шыл блы ыал алб шил лыа ашк икл шаб илаш башы ышкал абил бабыш быб быба быка абки иба ибаш ибла кабши каиб киалыш кыла башил била шика бабли шалки быа шыба ашби иба ибалы кылаш был илк башли кыбла абыл ишкал бабиш бабиш баклыш кша


А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я