Поиск толкования / значения слов

Введите слово в форму поиска, чтобы найти его значение

Например: город энергия релакс вариативный Москва

Значение слова Бетагистин

Бетагистин

Бетагистин Бетагисти́н ("Betahistine") — средство от головокружения. Обычно его назначают при нарушениях равновесия или для облегчения симптомов головокружения, связанных с болезнью Меньера.

Википедия
Примеры употребления слова Бетагистин в тексте

Бетагистин по 8—16 мг каждые 8 ч внутрь дает менее предсказуемые результаты, но его также следует попробовать назначить больному.

Слова которые можно составить из слова Бетагистин
абс агин агис агит агни аист ангиит ани анис анит ант анти антиб асти атс аттис баг баги баит бан банг банги бани бант бас басни баст бат бати батист батт биа биг бин бина бини бинт бис биса бисти бит бита битис битти бти габт гаи гаити ган ганс гас гат гати гатин гатт гиас гини гис гит гитан гитис гиттис иат ибис ибн игна инта инти исин истина итти наби набис наги нагиб наи наиб нас наст настиг настии нба нгс ниас нии нииат нис ниса нит нитти сабин саги сагиб саиб сан санги сани санти сат сати сатин сгиб сиа сибаи сиби сиг сига сигбан сиги сии син синг сита сити сна снаб снг ста стабии стан стат стг стибин стибнит стинати стинг таг таи таит таити тан танги танис тат тиас тиба тига тигина тигнис тин тина тинг тис тиса тисба тит тита титан тнити ттг иса гант инги итис иинга таис танит иган наб багси саб сабии аст тиси исна тати тинис тнт нтс нисба тст абт басин бган гинс сгти аит габи итс стин тиби аттинг ниби татинг бсит гнас баити игис сиат гтс ист атис нати анси наси гисин иги асни аси инс гатти сина ниа синти истан асин иби исн гнат нат гиан иати ибиан игаси ингаи итаби итати итатин итаи итинга атис астин гаст гиант агс ибс стиг ина игита биси тиста бта стб аис исан тинга тсн аиб биас габин таб нити саби ита аин инга титанис сга инс бинга ити итта атиг нст титин нга сгб анст бинг биант атб аби нитс гатс сба иан стаити бига саи ати инаги сииба сатти ниси нта ист сиба сиина тани гна гин аги абин итаси игат атнис гитин тисат иста аст танг тинит итна сингаи итагин тингас сбт нсг нисаб сант тасин саниги ганиси ангст тинта стаи батис итатси ига ситт баи танти гст санг анг ини басти гани гиа итан гинта исиа ниг нига саб сабит нитаб станг синитта тиа тиг банти банис бист габ таби итса сти игнит тии ании истанг табнит стаин саин сиан гаис антист ниси иис ганти бити гист сиани анс игин таиби иита ангитис гибс исинга тини гибни нти сиаб тагин абии банс ганси нити асни ситта тастин гнс ганит тисин бингсти баиси иаиб баттс багин батин антти тити исаин игнат стати габит басити гиат нисби саг тас инт итт ситан стаг тагт сиб наг сабт итни таиб исина тта стаб асит атби атит агби габис иба ибати ибни игас игит исат насиб насиг сагин сагит сатби сит ситтин табси таги таиб таин тас гита иси синат абис бгат биги гина игистан исбаги исбат тинат натби синаг асб багнити синги баси батисит гаинит натисит нисбит сабиит сантит сигаит атн исни иба статин насиб агт бигин игит иин нисбат батн насб табити тиган абиг натс сигна тинт батин баинг баттинг асги стант инста


А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я