Поиск толкования / значения слов

Введите слово в форму поиска, чтобы найти его значение

Например: город энергия релакс вариативный Москва

Значение слова батанушка

Батанушка в словаре кроссвордиста

батанушка

(батька? брат?) муж. , вологод. суседко, дедушка, домовой.

Словарь Даля
Примеры употребления слова батанушка в тексте

Его также называют суседко, батанушка – от «батя» («отец», «дедушка»).

домовик, дедушка, постен, постень, лизун, доможил, хозяин, жировик, нежить, другая половина олон., суседко, батанушка; дух-хранитель и обидчик дома; стучит и возится по ночам, проказит, душит, ради шутки, сонного; гладит мохнатою рукою к добру и пр.

И старуха, по приказу Бобра, не жалела для хозяина ничего и всякую ночь ужин ему за печку ставила: кушай, батанушка, кушай, родимый!..

Слова которые можно составить из слова батанушка
аба абак абака абакан абанат абаша абу акаба акан акант акб акт акташ акут анат анау анаша анка ант антабка анту антука ану ануша ата атака атк ату аут аша ашут бак бака бакан бакаут бакт баку бакун бакша бан бана банат банк банка бант банта банту бат бата батан баташ батна батун баут баутка баушка баш баша башанта башка баштан баштанка башу бук бука букан буна бунак бунт бут бутан бутка буш кааба каба кабан кан кана канат канаш кант канта кат ката катабан каун каш каша кашан каштан кнут куа куант куб куба кубан кун куна кут кута кутб куш куша куштан набат набу накат наука наш наша нба нут нута нутка табак табака табанка табу табун так такна тан тана танак танака танк танка тау таша ташка тка тнк туб туба тук тука тукан тун туна туш туша тушка тушкан ука укат уна унт унта ута утка ушан ушанка ушат ушба ушка ушкан шаба шабака шабат шака шан шата шатун шкант шкат шкун шкуна шкут штаб штауб штук штука шуб шуба шубка шунт шут шутка абант абан анк аак актау каната такша катана ака наб шат нбу кнб кну шубат нтк такуан акша антк акун акутан така батак нау акна бааша абт аун шауб кабана табук атбаш тауша ауб штанау кнау аншау кауб антау тауа акаа каушта наката туа башкан акаша шабан анаа наа ашау ушна анк бану катаб кабуа нак бауш бун аана ашкун атаун шабак акуша анута тауш шак нат табуа танкуш кубатан натуба убатан табан табашка уака акшатау каан тубан буката шааб уба таун абуна буша кану ашуба кнаб уак таба бута бта ктуба анку тбк акн куан анкаш нту наут баута ашнак тушна бануш бка буа таб ашак атка шуан анта аанта утан анкаа нук уанка шату бауна анбаш баа акбаш куат канаб атб букн ана бактуш акат анук шаунака канту ауа уанака атануа анша аштаун батаан таш банша таку нака атак накба уанат уша нта бау кба утака тунка бкш анашка анутка укша батакан тукша ушак шуа анташ шбк аушта наушка кунаш шабанка нукша накуш аштак штабка табунка кутан уабана шуанта бааш абуш кашта катан аку атаба таук такана нукат катаба башт ануак нуба аау абушкан банак шанта батша нашуа башта буан туак атаб кутаб кашуба уташ аута акшуат абат актан кутана бакаташ катна башту каб акана наа бутак уабаша анаш укан ааб ушана науша накаш ната башан шатнуа баунт шакат аканту бтк кашу кау баштау шанак шант абатак кушата абун атна шуак уан каа ткб анауак шау наук шунта нашата науа шук атуа актуна шакун шутак бунка кабанаш кашат ануа унка анак тауба абту акуш катба ашбак убан наута бакуна шканата кауната кубат тну натка бунк атабу уак укба кантуа бакау кшна аубаткан тауна баана абук кату акшат бакану бакшан тубак кашуб куаш туан тшак ааба кабат ааа ташбака наташа абашка шана абау бушка нукта ташу шунка шанба танау аат аан шанк тубка нуб атау ашк ашна кутш атакан кунта шаб баук бушак ушт кашт ашка наку укта табана таак атун


А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я