Поиск толкования / значения слов

Введите слово в форму поиска, чтобы найти его значение

Например: город энергия релакс вариативный Москва

Значение слова ацидогенез

Ацидогенез в словаре кроссвордиста

ацидогенез

(acidogenesis; ацидо- + греч. genesis зарождение, развитие) образование в почечных канальцах кислого однозамещенного фосфата натрия (NaH2PO
4) из двузамещенного (Na2HPO
4); один из механизмов почечной регуляции кислотно-щелочного равновесия.

Медицинские термины
Слова которые можно составить из слова ацидогенез
агин агни адг ади адн адонц азид аид аио ангио андо ани анид анизо ано анод аон ацидо ацидоз гад газ гази газни газо газон гаи ган ганди гид гиза гизо гино гнида гоа гоацин год года годин година гои гон гоц даг даго дагон дан данио дано данциг дао дацин дзиган диагноз диаз диан диз дизо дина динго диона диц дна дни дно дог дога доги доза дозги дои дон дона донг дони загон зад зан занд зао заодин зга зги зиг зина зода зон зона зонг зонд игна иго ида идо изо ингод ингода инд инда индо инза ино иногда иог иод иодна ион иона наги над надо наи нац наци нигода низ ниц ница ноа нога ногаи оаг оаз огиз ода один одинг одна одни озд озда она онда они цаги цан цзин циан циано цианоз цид цин цинга циндао цион цна нод агон дин идан иган дион нода ганц дзонг нао иода дани дио дза агно дазинг заниц зин гонди диа азо одза нади циганд адо цанг гаон дго гинц ниа идоза гиан низа гоз одинга гандо ина нао даи азон озган дзион гион агд наз гонда анци анцио оги инцаго идзано дги гао оза даин цади аод аин агд инга инго гоцин циза ога нида азино нга ганзи гинда зиган анди данго иан дацио назо гадони гони гаизон одан гиндза данг нагид годи дзао гизан одзи наго гинодза нго годан доган огни заг гна годзан дизон иза гин иодзан аги гаци цон зои оанг доз азин иога ноза нозица цани одаи зино озани анго изано ноида гза гаои ига одн доа одина дзони заноги оги донзи даги адон анг гани гиа иаго ниг нига згода диза гадон зиа цао цзан цзи цзо ози дино ази адино цонаг нгози озан андио гида цона занди азди азг онд дзиан зио гаоцин нази онг оан загони даци дзиано игон дагни данц озинг данги ндоци доан гано гидо аои гонци нио ноад цанди дзаг зица донга изон гио зинда гадо дигна адин циган гади низаг адз азд анд анз оина цаг диг цонг зид знаг дига нидо адин оган наг цад зиан андоз ноз зонад аго адзи адиз аци гадзо гади ганци гди гиац гиназ гоци гоциа дзаги дзаго дзган дзинга дианоз динга загди загид заид зна изго ноги озди оздиг цадо цизо гадо дзан азни гина дзги дзониа дица зида зинад изгад издаг инадо ица аиод ганоид занг зоидан зод огдаи огда огдани ганцо онза одаг инад цагн изн дзан гноза доца зидан зог зига изад зди


А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я