Поиск толкования / значения слов

Введите слово в форму поиска, чтобы найти его значение

Например: город энергия релакс вариативный Москва

Значение слова ауфидерзейн

ауфидерзейн

до свидания (восклицание при прощании)

Викисловарь
Примеры употребления слова ауфидерзейн в тексте

Нам невозможно теперь делать ауфидерзейн, Но вы не есть любить меня, так что ж.

А песня девичья слезами пролилась: "Ауфидерзейн, майн либер, ауфидерзейн!" Ауфидерзейн.

Если проснешься ночью, вино и вода в холодильнике, ауфидерзейн, двоечник.

Наша задача состояла в том, чтобы вовремя их поставить, получить деньги и ауфидерзейн до следующего раза.

А они мне кипу лежалых дел в глотку и ауфидерзейн гутен таг.

Вздохнув по-особому грустно, уложил в черное нутро аккордеон, почти нежно закрыл футляр, поднял его правой рукой и, буркнув «ауфидерзейн», вышел из немецкого дома прочь.

До свидания, ауфидерзейн, адье, хаудуюду, буэносдиос, ариведерче!»

Слова которые можно составить из слова ауфидерзейн
ади адн адур адф азид азу азур аид аир айни анзуд ани анид ану ануй анф арди арзни арий арнд ару аруд аруз ауд ауди ауфи дай дан дану дар дари дау даун даур даф диаз диан диз дизайн дина динар дир дира диу диуф дна дни дра дрин дрина друз друза дун дунай дуни дур дура дуриан дурий зад задир задний заир зайду зан занд зари зарин зина зну зуд зуда зудина зудни зуй зунд зурна ида иду идф идфу изар инар инд инда индау индаур индра индур инза инуда ира иран ирд иуда над надий надир надф наи най найду нар нард науз низ нуда нур нура рад ради радий радин раз рази разин раи рай райн ран ранд рани рау рауд раузин раунд раф риан рид риза риф рифа рнф руа руан руд руда руз руза руина руна рунд рунди руф руфин руфина рфи уаз уда удай удар уди удри уза узда узи узин узина уида уир уна уни ура урай уран урина урна урфа уфа уфр фад фаз фаи фаиз фай файзи фан фанди фардун фару фау фзу фиа фин фирн фра фрай фрау фри фриа фрид фриз фру фуа фудзи фуза фуй фур фура фуран узайр фард дин идан изуар айну айнур дри дарий ури риндзай аурин ндр фидра дий фрида уар уридан фаду идра арф фуна дурин удзи фирд нау адр фуад риа аду айду анри арну аун дани руни файн фриан дауни дза зирау фар фирнау финау райф зин файд аниф ридау арни фарни нидау фурна зафин риайн зайн диа риау урда нузи зур зуни фрина фарн нади уайз ниау рзиа ирун нуи фурин риз рудин удра афидн аний ниа физ идар урдиайн уайр азуни низа зай иуна унаи уранди радуй азий айд ари даунз уай знаур ина даи раду дафни наз зира фриза ринд нуар файруз аур дифан руайи даин риу айдзу зуи йуд аин айн уари нра зар нари райд ифа уздин фуди афин нида зура дзуар айи зандр анди иан риа дару ринай фудзин райдзин идзу фудай рифу индзай фаний фина рудина афр арн нфд дзафу иза рудна дайи фрайди фий уйа ауй урзай зинай урд дури фираун рузи файр дурза урин фира азин адуй инра фурни нурда айрин унда удина ариф фийна фарид уинд дзуани удрай драни руди дузан ирфан рафн руниз айин андуз дунаи азру фурий урф нури дайри даир зарудин друази иранзу африн уард руази азиру дайн зунда наиф нафи арун уин дузи руй руфий диза дарин зиа ифран инду фруза дуа аури низар дауи зариф зуфар иру фудин дуза раузи дуан рун ази дуран ндау фадин изра руфа друзин радун фран ураи дзау рида занди раун уан индура ируаз азди зиф ний дзиан найу нази фудра рафи изард фарин зудин рза ифз нарди дуи файи ийар ураз ирз ардуин удз райз уздра арф зайфрид дину дуриф фурина надр зун рина динур фаину назиф нифай зауи нуй фади фиард фунаи дауир дифр дуар нирза инау рафи ирад арзун анфрид арду зру ариун дарун зинда афзун узад фрадин


А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я