Поиск толкования / значения слов

Введите слово в форму поиска, чтобы найти его значение

Например: город энергия релакс вариативный Москва

Значение слова артания

Артания в словаре кроссвордиста

артания

(Арсания , Арта), один из трех центров (наряду с Куявией и Славией) Др. Руси 9-10 вв. Упоминается арабскими и персидскими географами.

Современный толковый словарь, БСЭ
артания

Арсания, Арта, наряду с Куявией и Славией один из трёх центров Древней Руси, существовавший в 9 в. и упоминаемый арабскими и персидскими географами (аль-Балхи, аль-Истахри, Ибн Хаукаль и др.). Одни исследователи отождествляют А. с территорией антов ,другие - с Тмутараканью , третьи - с городом Рязанью.Лит.: Монгайт А. Л., К вопросу о трех центрах Древней Руси, в сборнике: Краткие сообщения Института истории материальной культуры АН СССР, в.16, М.- Л.,

1947.

Большая советская энциклопедия, БСЭ
артания

по арабским источникам X века, один из трёх центров русов наряду с Куябой (Киев) и Славией (Новгород)

Викисловарь
Слова которые можно составить из слова артания
аир аита анар анат ани анит ант анти ара арат ариан арина ария арт артин ата атаи атри аят иат инар иная инта интра иня ира иран итр иян наи нар нара нарита нарта натр ная наярит нит нитр нитра нтр раи раина раит раия ран рана рани рант ратан ратания рати ратин риан рита рта таи таир тан тана тара таран тари тая тиара тин тина тир тира тиран тирана траян три яна янтра яти аря тар яир трани тия ияр риа анри аит ярин рат арни атия нати атаян наа аран нарт трин арти ариант араят ниа аная аар тян арант нат анаи ритя антия триана ари арта тарн ина анита атина ятир яри траа артан тиря анаит ита аин анта нра тания нари ния ана иан арати трана атрани риа ятра анари ати рата яита янаи атиа аари тарня танр нта арн тани атар янт аян антар ратина атрина няр таян ианта итна нария аратя яни яра тарни атя инра артя тиаа антра ният араи атира арани итан наа тиа арита арна ната тран трн раа тиар атна атари атня нарат рти рания аинар рия инара арая атран рина нти трина нират нартия наяа янар таня аня тараня яран арня нир аня инт аат аан няри атр аяр нят анатри натри иара аира аринат нартиа таин таия яната аира инаят ания аният ариа ирана ираят наира наират натаря нияр раият ранят рая ярна ятар таира тяни раан атн няра ярина атан таня таан иртн аяна яриа анр таар ринат танри нир


А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я