Поиск толкования / значения слов

Введите слово в форму поиска, чтобы найти его значение

Например: город энергия релакс вариативный Москва

Значение слова адактилия

Адактилия в словаре кроссвордиста

адактилия

(adactylia; а- + греч. daktylos палец) аномалия развития: отсутствие пальцев.

Медицинские термины
Слова которые можно составить из слова адактилия
ада адали адат ади адити адли аид аида аик аил аита аки акила акита акт алад алак алат али алик алия алкая алкид аля аляк ата атаи атаки атк атли аят дак даки дакия дактили далак далат дали далия дата даяки диак дикая дики дити дитка дитя дияла дли для дтак иат ида идалия идти ика икт икта ила или илиада илия итак итака итал италия итк кади кал кала калда кали калита калти каля кат ката катла кая киа кид кидала кии кил кила килия килт кит кита кия клад лад лада лаик лак лака лаки лакт лат лата латакия латка лая лида лидия лик лики ликия лит лития литка лтд ляд ляда таи так таки тал тала талая тали талик талия тая таялка тида тик тика тилак тка тла тли тля яда яик яла ялик ялта яти ятка такия аак катал италик клития акид ака дик лия тикал клит тия далкит дили акали лита лаика лки така тилака алаид дал аталия таклид акида аит акадия кили клада акия алта диа лта атия дка ала кидалт кати алика адалия лика калди иати итаки итаи лид алда атд даи китаа дяк адаи яки тил ликата каяла дая иак дитак дита таал атка ита талка ити лати атаял ики ялда акат калия такил клиат ладик дия адалии адати ати яита каи иката атак атиа адалят аиди илятка дил атикая катая ятки идли китли лакия калат таял ладка атла кидат лаи ялак катиади атя якла дикти талда иликта алакит иля тиаа диля дила атилия алаи италика иткла таляк талак кият атал ятак аяк датия кадая аякли алят ляки тиа тила дала дии алка акд акати акил яли тии датка иааи такила када адк иида каа кити лаит иита илида аяла дати катаи тадиял дикли илак иляк каид иди лаак тики калаит тадлак актал ладика китила итля таляка аял таяк клати лаяти лити ляк лякати ияк ялт яка лаа латик адл тяла аат кад алт даа икл идила калта икаит лакта таак ялаа итали илик калид килит ладки алаит адик адил алдат аликади атали атила адаят адили адта дат идак идал икали илака илиа кадиали кадитли калта киат киати кялта лади тада таиди таил таила таия дакиа дика идаят кадиа яка адикат адила адкиа акидат алди алита алият илита киата таля дит тияк латак идаит адак лядка адал аал дат китд даяк дика илид алд каит илк киди дял адак адия адлия даалт итали талк лакат илд катя


А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я