Поиск толкования / значения слов

Введите слово в форму поиска, чтобы найти его значение

Например: город энергия релакс вариативный Москва

Значение слова Авриани

Авриани

Авриани «Авриани» — греческая ежедневная газета, печатается в Афинах. Основана в 1980 году.

Википедия
Примеры употребления слова Авриани в тексте

«Шантаж Буша не удался» — вот сегодняшний заголовок афинской газеты Авриани.

Слова которые можно составить из слова Авриани
аав ава аван авар авиа авран аир анар ани анива ара ариан арии арина ваи ван вани вар вара варан вариа варна виа виан вин вина вини вир вира вран ива иван ивина инар инари инвар ира иран ирва ирвин ирина навар наи наив наири нар нара нарва нива нии нрав рави раи раина ран рана рани рва рвина риан рнав авари иавин иаир ивар вана раав риа анри рив авн варин нави арни врин нава анвари рнии наа аран авр иаван ниа нивар аар анаи авиан иваи навираи авра анвар врана ари ина вари авира рава аин нра арв нари ана виар аравин иан риа иви анари арва аари авни арн ави рива равна равни внии ниари ивин инра нив нивра арнав арви ири араи нав рав варни авр ини арани нарви наа арна аив ании раа иааи иври ваа виани аинар инара вна рина варини ривин винар иванир ирин ваан арван арав нир аан арвн рии ианвар ванар варани раван иара аира инив ирав ирван раван аира анав арван арвани ариа ирана ирив наира арив раан вии варн иин авани анр авир иир ранив нир винир


А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я